• Home
  • Historia sztuki
  • Grafika wileńska okresu międzywojennego wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Jan Kotłowski

Grafika wileńska okresu międzywojennego wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-4432-8
Publication year:
2020
Pages number:
418
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

220,00 zł

twarda z obwolutą

Jan Kotłowski

Grafika wileńska okresu międzywojennego wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Kategoria produktu:

Grafika wileńska okresu międzywojennego wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / Graphic art from interwar Vilnius produced by members of the teaching staff and graduates of the Faculty of Fine Arts at Stefan Batory University in Vilnius from the collection held by the University Library in Toruń

Początki gromadzenia grafiki w toruńskiej Bibliotece Uniwersyteckiej UMK sięgają lat 1945/1946, to jest czasu tworzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Biblioteki. Były to przede wszystkim ryciny pochodzące z tzw. zbiorów zabezpieczonych, z darów osób prywatnych, prace znajdujące się w spuściznach po znanych osobach nauki i kultury, głównie związanych z UMK, oraz częściowo z zakupów od artystów. Do fachowego uporządkowania i opracowania tego dość przypadkowego zespołu prac graficznych przystąpiono jednak dopiero w 1951 r., czyli z chwilą utworzenia Gabinetu Sztuki, przemianowanego następnie na Oddział Zbiorów Graficznych. Nie zapomniano przy tym o tradycji Wydziału Sztuk Pięknych UMK sięgającej Wilna okresu międzywojennego. Podjęcie tego zadania i wytyczenie takiego właśnie profilu kolekcjonerskiego w dziedzinie grafiki jest zgodne z ogólną specjalizacją Biblioteki, która oprócz druków pomorzoznawczych (pomeranica, toruniana) szczególną uwagę kładzie na gromadzenie także materiałów dotyczących krajów bałtyckich, szczególnie Litwy (lituanica i vilnensia).      

Specjalizacja w tym kierunku, to jest skierowana na Wilno, wydawała się ważna jeszcze z jednego powodu. Jak wiadomo, zdecydowaną większość kadry profesorskiej i dydaktycznej Wydziału Sztuk Pięknych UMK stanowili dawni pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. To oni mieli decydujący wpływ na jego powstanie oraz na kształt struktury organizacyjnej. Z wybitniejszych postaci wileńskich, które współdziałały przy formowaniu Wydziału, należy wymienić m.in.: Bronisława Jamontta, Tymona Niesiołowskiego, Stanisława Horno-Popławskiego, Stefana Narębskiego, Jerzego Remera, Jerzego Hoppena i Edwarda Kuczyńskiego.

Słowo wstępne | Preface / 5

Wstęp | Introduction / 10

Kolekcja grafiki wileńskiej okresu międzywojennego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu / 11

Graphic art from interwar Vilnius from the collection held by the University Library in Toruń / 25

Wykaz skrótów | Abbreviations / 41

Grafika wileńska okresu międzywojennego | Graphic art. from interwar Vilnius / 146

Spis ilustracji | List of illustrations / 399

Skróty cytowanej literatury | Bibliographic abbreviations / 407

Indeks osób | Index / 411

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Jan Kotłowski

    Historyk sztuki, muzeolog, bibliotekarz, starszy kustosz dyplomowany. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu w Oddziale (później Sekcji) Zbiorów Graficznych, zwanym także Gabinetem Sztuki (od 1988 r. jako kierownik, a od 2006 r. jako kustosz Sekcji Zbiorów Graficznych). W pracy zawodowej i naukowej zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, głównie grafiką artystyczną i ilustracją, ekslibrisami, dawnymi pocztówkami, sztuką i życiem artystycznym Wilna międzywojennego oraz sztuką i kulturą Torunia. Wielokrotnie przebywał na kwerendach archiwalnych w bibliotekach zagranicznych, m.in. w Wilnie, Monachium, Heidelbergu, Darmstadt, Schwerinie, Oldenburgu i Marburgu. Kurator kilkudziesięciu wystaw prezentowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej, Muzeum Uniwersyteckim, Muzeum Okręgowym, Dworze Artusa i Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Realizował także wystawy w innych miastach w Polsce i za granicą, m.in. w Płocku, Grudziądzu, Olsztynie, Warszawie, Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Kiejdanach. Współpracował też z bibliotekami niemieckimi w Oldenburgu, Bambergu, Marburgu, Berlinie i Getyndze.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum