• Home
  • Historia wojskowa
  • Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2020
Pages number:
358
Nr wydania:
pierwsze
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-4404-5
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-4403-8

40,00 zł

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Analiza wybranych aspektów szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990 w świetle dokumentów

Kategoria produktu:

Sztuka wojenna jest fundamentem działania sił zbrojnych. Zależnie od rodzaju wojsk i środowiska ich działania jest rozwijana poprzez prowadzone badania i nabywaną praktykę. Zasadniczym elementem sztuki wojennej jest sztuka operacyjna, stosowana i doskonalona przez lata. Jednym z jej rodzajów jest sztuka operacyjna marynarki wojennej (morska sztuka operacyjna). Stanowi ona element wykonawczy systemu, w którym założenia teoretyczne opisuje nauka wojenna, a połączona z doświadczeniami, tworzy sztukę wojenną. Morska sztuka operacyjna warunkuje sprawność działania marynarki wojennej i jej zdolność do realizacji zadań. Niniejsza książka stanowi próbę opisania fragmentu historii polskich sił morskich w czasie istnienia Układu Warszawskiego. Należy zauważyć, że współcześnie nie funkcjonuje w Polsce nauka wojenna, a dotychczasowe jej osiągnięcia wynikają głównie z zawarcia sojuszów.

W książce zostały opisane wybrane, faktycznie przeprowadzone ćwiczenia marynarki wojennej, wykonane w ramach szkolenia operacyjnego w latach 1955–1990. Autor przedstawił również obowiązującą w tym czasie teorię morskiej sztuki operacyjnej.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 17

Rozdział 1. Geneza Układu Warszawskiego/ 27
1.1. Układ Warszawski jako efekt polityki zimnej wojny w Europie / 27
1.2. Przyczyny powstania Układu Warszawskiego w świetle deklaracji moskiewskiej oraz podstawy i organizacja sojuszu / 44

Rozdział 2. Współpraca sił morskich państw socjalistycznych basenu Morza Bałtyckiego – Zjednoczona Flota Bałtycka.
Działania organizacyjne podjęte na rzecz współpracy Marynarki Wojennej PRL z Flotą Bałtycką ZSRR i Ludową Marynarką NRD / 57

Rozdział 3. Studia nad zachodnim teatrem działań wojennych / 67
3.1. Studia nad zachodnim teatrem działań wojennych prowadzone w Marynarce Wojennej PRL / 67
3.2. Rozwój studiów nad zachodnim teatrem działań wojennych / 84

Rozdział 4. Sztuka operacyjna Marynarki Wojennej PRL – charakterystyka / 107
4.1. Geneza sztuki operacyjnej Marynarki Wojennej PRL / 108
4.2. Ewolucja radzieckiej morskiej sztuki wojennej w latach 1945–1963 w świetle dokumentów wojskowych / 110
4.3. Teoria morskiej sztuki operacyjnej Marynarki Wojennej PRL / 136
4.4. Badania nad sztuką operacyjną / 161
4.5. Zadania Marynarki Wojennej PRL w świetle wybranych dokumentów normatywnych / 164

Rozdział 5. Szkolenie operacyjne Marynarki Wojennej PRL / 177
5.1. Ogólna charakterystyka szkolenia operacyjnego Marynarki Wojennej PRL / 177
5.2. Ćwiczenia rożnego szczebla jako dopełniająca się całość / 194
5.3. Wybrane ćwiczenia Marynarki Wojennej PRL / 218
5.4. Dokumenty normujące współdziałanie operacyjne sojuszniczych sił morskich Ludowej Marynarki NRD, Marynarki Wojennej PRL i Floty Bałtyckiej ZSRR / 279

Zakończenie / 287
Załączniki / 301
Bibliografia / 339
Spis ilustracji / 351
Spis załączników / 353
Indeks nazwisk / 355

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum