Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła (red.)

Perspektywa. Wybrane problemy bankowości, finansów i gospodarki

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4613-1
Publication year:
2021
Pages number:
188
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Perspektywa
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4614-8
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4614-8

28,00 zł

miękka

Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Żołądkiewicz-Kuzioła (red.)

Perspektywa. Wybrane problemy bankowości, finansów i gospodarki

Kategoria produktu:

Wstęp / 7

Kamil Chmura, Wojciech Listoś, Paweł Socha
Uwarunkowania finansowe i makroekonomiczne wystąpienia globalnego kryzysu gospodarczego / 9

Joanna Dobroszek, Natalia Łukaszewska, Patryk Rudnicki
Mechanizm kreacji pieniądza a kryzysy finansowe / 29

Aleksandra Falba
Wybrane problemy funkcjonowania piaskownic regulacyjnych / 49

Natalia Falkowska, Radosław Piekalski
Przegląd metod inwestowania opartych na klasycznej i behawioralnej teorii finansów / 63

Paulina Gorzewska, Łukasz Cieśliński, Klaudia Pawlos
Konsekwencje podnoszenia płacy minimalnej w Polsce / 77

Klaudia Józwik
Nieruchomości inwestycyjne – metody wyceny i ich wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 93

Wiktoria Kujawa
Pokolenia X – Y – Z wobec wyzwań pracy zdalnej w dobie pandemii COVID-19 / 105

Weronika Kulawiec
Inwestycje w diamenty – proces, zasady i osiągane stopy zwrotu / 123

Dominika Leśniewska
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju private bankingu w Polsce / 137

Katarzyna Przytuła, Aleksandra Czechowicz, Barbara Bednarczuk
Metody zwalczania luki podatkowej / 151

Jakub Raszka
Fundusze inwestycyjne typu REIT a rozwój rynku kapitałowego oraz rynku nieruchomości w Polsce / 165

Edyta Świtkiewicz
Wybrane problemy funkcjonowania oraz rozwoju bankowości inwestycyjnej / 177

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum