Mirosław Wachowiak

Ingerencja jako interakcja. Konserwacja dzieł sztuki współczesnej żyjących artystów – implikacje praktyczne i etyczne

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4715-2
Publication year:
2021
Pages number:
362
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4716-9
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4716-9

148,00 zł

miękka

Mirosław Wachowiak

Ingerencja jako interakcja. Konserwacja dzieł sztuki współczesnej żyjących artystów – implikacje praktyczne i etyczne

Kategoria produktu:

Praca ma nowatorski charakter ze względu na bogaty materiał badawczy dotyczący sztuki współczesnej żyjących artystów, jej nietrwałości, konieczności współpracy konserwatora z artystą przed aranżacją. Autor prowadził szczegółowe […] identyfikacje za pomocą nowej generacji sprzętów analityki instrumentalnej. Wyniki potwierdzał w wywiadach z artystami, wyprowadzał z nich też wnioski na temat idei i intencji prac przedstawianych przez twórców […] od malarstwa, po instalacje, sztukę kinetyczną, sztukę konceptualną i performans. Meritum ujęcia problemu ma związek z unikalnością konserwowanych dzieł, zarówno w formie, idei, jak i materii, a czasami programowej immaterii. […]. Przykłady z szerokiego wachlarza konserwatorskich ingerencji dobrane zostały w taki sposób, by prezentowały różnorodność postaw, jakie artyści żyjący przyjmują, gdy zajdzie konieczność podjęcia współpracy z konserwatorem.

Ciekawe jest wprowadzenie dylematu – czy konserwator powinien uczestniczyć w czymś, co można nazwać „autorską ingerencją” lub „reperacją autorską”, niezgodną ze standardami konserwatorskimi, takimi jak odwracalność zabiegów, minimalna interwencja, zastosowanie bezpiecznego dla obiektu środka do oczyszczania, czy konsolidacji lub podklejenia.  Jak mają być traktowane autorskie, ale i znacznie późniejsze nawarstwienia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieł (tu: Lyncha), dla których proces entropii wzmocniony jest poprzez dobranie odpowiedniej materii i techniki.

Wstęp / 11
Podziękowania / 15
Wprowadzenie / 17
Wybrane działania konserwatorskie / 35

1. DAVID LYNCH
David Lynch, biogram / 39
David Lynch, obrazy z lat 1996–2001 / 45
1.1. Wprowadzenie / 45
1.2. Ingerencja artysty w asyście konserwatora w obraz Rock With Seven Eyes / 49
1.3. Uczestnictwo konserwatora w działaniach artysty – przesłanki / 51
1.4. Proces podklejenia i skutki konserwatorskiej asysty / 54
1.5. Ingerencja w obraz Bob Sees Himself Walking Toward Formidable Abstraction / 59
1.5.1. Decyzje artysty / 60
1.5.2. Ingerencja autorska, asysta konserwatora i możliwość dalszego dialogu / 60
1.5.3. Wstępne wnioski / 64
1.6. Konserwacja obrazu Bob’s Antigravity Factory / 66
1.6.1. Budowa techniczna i stan zachowania / 66
1.6.2. Pierwszy etap konserwacji – dezynfekcja i próby oczyszczania powierzchni / 70
1.7. Informacje uzyskane w trakcie komunikacji internetowej konserwatora z artystą – rozpoznanie materiałów autorskich / 74
1.8. Badania obrazów w kontekście techniki autorskiej i użytych materiałów / 79
1.8.1. Obserwacja okiem „nieuzbrojonym” / 79
1.8.2. Makrofotografie / 84
1.8.3. Dokumentacja fluorescencji powierzchni wzbudzanej promieniowaniem UV / 108
1.8.4. Obserwacja mikroskopowa próbek i przekrojów próbek warstwy malarskiej w świetle ViS oraz w promieniowaniu UV / 114
1.8.4.1. Próbki i przekroje próbek warstw malarskich obrazu Rock With Seven Eyes w świetle ViS oraz w promieniowaniu UV / 115
1.8.4.2. Próbki i przekroje próbek warstwy malarskiej w świetle ViS oraz w promieniowaniu UV pobranych z obrazu Bob’s Antigravity Factory / 116
1.8.4.3. Próbki warstwy malarskiej w świetle ViS oraz UV pobrane z obrazu Bob Finds Himself In A World For Which He Has No Understanding / 117
1.9. Stwierdzone materiały / 117
1.10. Badania składu pierwiastkowego oryginalnych materiałów artystycznych Davida Lyncha oraz warstwy malarskiej jego obrazów metodą XRF / 128
1.10.1. Badania XRF składu oryginalnych, czystych materiałów używanych przez Davida Lyncha / 129
1.10.2. Wyniki badania składu pierwiastkowego warstwy malarskiej poszczególnych obrazów / 132
1.10.3. Zestawienia porównawcze widm XRF w większej rozdzielczości / 135
1.10.4. Podsumowanie badań XRF / 138
1.11. Badania SEM-EDX składu warstw malarskich obrazów Davida Lyncha / 139
1.11.1. Podsumowanie badań SEM-EDX / 148
1.12. Badania próbek z obrazów Davida Lyncha metodą FTIR / 148
1.12.1. Podsumowanie wyników badań FTIR / 155
1.13. Podsumowanie badań materiałoznawczych / 156
1.14. Podsumowanie ingerencji artysty i konserwatora w obrazy Davida Lyncha z cyklu z postacią Boba / 159
1.15. Dalsze ingerencje konserwatorskie / 171
1.16.1. Dokumentacja fotograficzna interwencji konserwatorskich – obraz Bob’s Dream / 173
1.16.2. Dokumentacja fotograficzna interwencji konserwatorskich – obraz Bob Burns Tree / 174
1.17. Podsumowanie ingerencji artysty i konserwatora w obrazy Davida Lyncha z cyklu z postacią Boba / 175

2. TOMASZ KOWALSKI
Tomasz Kowalski, biogram / 181
Tomasza Kowalski, Nocne zwiedzanie (2009) / 185

3. HONZA ZAMOJSKI
Honza Zamojski, biogram / 197
Honza Zamojski, Human Tree (2013) / 201

4. ROBERT RUMAS I ZBIGNIEW LIBERA
Robert Rumas, biogram / 219
Zbigniew Libera, biogram / 221
Robert Rumas i Zbigniewa Libera, Planescape (2009) / 227

5. MASSIMO BARTOLINI
Massimo Bartolini, biogram / 239
Serce na dłoni (2011) Massima Bartoliniego / 241

6. XÁRENE ESKANDAR
Xárene Eskandar, biogram / 251
Xárene Eskandar, Tentative Architecture Of The Other Earth (2008) – ingerencje konserwatorskie w układ dynamiczny / 255

7. CHRISTIANE LÖHR
Christiane Löhr, biogram / 267
Christiane Löhr Bez tytułu, (2011) / 273

8. PATRICK TUTTOFUOCO
Patrick Tuttofuoco, biogram / 285
Patrick Tuttofuoco Chinese Theatre (2009) / 289

9. AZORRO
Azorro, biogram / 311
Performans na obrazie Skóra (2004) Rafała Bujnowskiego / 315

Podsumowanie / 341
Wnioski końcowe / 353
Bibliografia / 357
Netografia / 361

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Mirosław Wachowiak

    Prof. UMK, konserwator Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu i pracownik Katedry Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej, WSzP, UMK. Bada i konserwuje obiekty XIX-wieczne i XX-wieczne, kładąc nacisk na nieinwazyjne metody analityczne. Zbudował chronologię wprowadzania pigmentów syntetycznych na paletę polskich malarzy w latach 1800–1950. Obecnie opracowuje problematykę zapraw obrazów tego okresu. W trakcie konserwacji współpracował m.in. z Mariną Abramović, Massimo Bartolinim, Davidem Lynchem, Gustavem Metzgerem, Natalią LL, Grupą Azzoro, Sylwestrem Ambroziakiem, podejmując nietypowe wyzwania współpracy z żyjącym artystą. Współautor książki Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej (2010). Członek INCCA, AIC oraz CAN.

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum