• Home
  • Biologia
  • Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Alicja Drozd-Lipińska (red.)

Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4644-5
Publication year:
2021
Pages number:
434
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
eISBN 978-83-231-4645-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4645-2

51,20 zł

miękka

Alicja Drozd-Lipińska (red.)

Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Kategoria produktu:

Analizy, jakie zostały podjęte w ramach niniejszej pracy, miały umożliwić prześledzenie ewentualnych powiązań pomiędzy liczbą zgonów a czynnikami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi w populacji kujawskiej, zamieszkującej obszar parafii Kowal na Kujawach Wschodnich w Królestwie Polskim (lata 1815–1914). Dzięki nim możliwa stała się rekonstrukcja zmian poziomu umieralności mieszkańców wsi kujawskiej w XIX w. W pierwszych dziesięcioleciach badanego okresu modelowały ją głównie kolejne, charakteryzujące się wyraźną sezonowością, fale epidemii, których wpływ selekcyjny z czasem jednak tracił na znaczeniu. Skalę strat spowodowanych chorobami epidemicznymi potęgowały okresy niedożywienia, będące pochodną kryzysów polityczno-społecznych i zawirowań ustrojowych, ale też wywołane po prostu niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (m.in. suszami lub długotrwałymi mroźnymi zimami). Osłabiona nimi populacja w dalszej perspektywie była bardziej narażona na choroby, o charakterze zarówno endemicznym, jak i epidemicznym.

Wprowadzenie (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 9

1. Źródła i metody. Ocena wiarygodności zapisów metrykalnych (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 17

2. Przynależność administracyjna Kowala i okolic w latach 1815–1914 (Tomasz Dziki) / 45
2.1. Przynależność kościelna / 45
2.2. Przynależność państwowa / 50

3. Wielkość populacji i ruch naturalny w parafii Kowal w latach 1815–1914 (Alicja Drozd-Lipińska) / 57
3.1. Liczba ludności / 57
3.2. Liczby urodzeń i zgonów / 60
3.3. Współczynniki urodzeń i zgonów, szacunki przyrostu naturalnego, dynamika demograficzna / 65

4. Stosunki umieralności w parafii Kowal w latach 1815–1914 (Alicja Drozd-Lipińska) / 75

5. Demografia, gospodarka, warunki klimatyczne i życie społeczne (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 91
5.1. Lata 1815–1823 / 91
5.2. Lata 1824–1840 / 111
5.3. Lata 1841–1859 / 142
5.4. Lata 1860–1880 / 176
5.5. Lata 1881–1894 / 201
5.6. Lata 1895–1914 / 228

6. Podsumowanie (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 251

Summary / 269
Bibliografia / 275
Aneks / 293
Spis tabel / 413
Spis rycin / 427
Afiliacje autorów / 433

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum