• Home
  • Biologia
  • Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Alicja Drozd-Lipińska (red.)

Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4644-5
Publication year:
2021
Pages number:
434
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
eISBN 978-83-231-4645-2
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4645-2

64,00 zł

miękka

Alicja Drozd-Lipińska (red.)

Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815–1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal

Kategoria produktu:

Analizy, jakie zostały podjęte w ramach niniejszej pracy, miały umożliwić prześledzenie ewentualnych powiązań pomiędzy liczbą zgonów a czynnikami społeczno-ekonomicznymi i politycznymi w populacji kujawskiej, zamieszkującej obszar parafii Kowal na Kujawach Wschodnich w Królestwie Polskim (lata 1815–1914). Dzięki nim możliwa stała się rekonstrukcja zmian poziomu umieralności mieszkańców wsi kujawskiej w XIX w. W pierwszych dziesięcioleciach badanego okresu modelowały ją głównie kolejne, charakteryzujące się wyraźną sezonowością, fale epidemii, których wpływ selekcyjny z czasem jednak tracił na znaczeniu. Skalę strat spowodowanych chorobami epidemicznymi potęgowały okresy niedożywienia, będące pochodną kryzysów polityczno-społecznych i zawirowań ustrojowych, ale też wywołane po prostu niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (m.in. suszami lub długotrwałymi mroźnymi zimami). Osłabiona nimi populacja w dalszej perspektywie była bardziej narażona na choroby, o charakterze zarówno endemicznym, jak i epidemicznym.

Wprowadzenie (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 9

1. Źródła i metody. Ocena wiarygodności zapisów metrykalnych (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 17

2. Przynależność administracyjna Kowala i okolic w latach 1815–1914 (Tomasz Dziki) / 45
2.1. Przynależność kościelna / 45
2.2. Przynależność państwowa / 50

3. Wielkość populacji i ruch naturalny w parafii Kowal w latach 1815–1914 (Alicja Drozd-Lipińska) / 57
3.1. Liczba ludności / 57
3.2. Liczby urodzeń i zgonów / 60
3.3. Współczynniki urodzeń i zgonów, szacunki przyrostu naturalnego, dynamika demograficzna / 65

4. Stosunki umieralności w parafii Kowal w latach 1815–1914 (Alicja Drozd-Lipińska) / 75

5. Demografia, gospodarka, warunki klimatyczne i życie społeczne (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 91
5.1. Lata 1815–1823 / 91
5.2. Lata 1824–1840 / 111
5.3. Lata 1841–1859 / 142
5.4. Lata 1860–1880 / 176
5.5. Lata 1881–1894 / 201
5.6. Lata 1895–1914 / 228

6. Podsumowanie (Alicja Drozd-Lipińska, Arkadiusz Bartczak, Tomasz Dziki) / 251

Summary / 269
Bibliografia / 275
Aneks / 293
Spis tabel / 413
Spis rycin / 427
Afiliacje autorów / 433

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Alicja Drozd-Lipińska

    Archeolog, antropolog, autorka i współautorka licznych opracowań materiałów kostnych, wydobytych zarówno na nekropoliach szkieletowych, jak i na cmentarzyskach ciałopalnych; biegły sądowy z dziedziny archeologii i antropologii. W swojej pracy łączy zainteresowania paleodemografią, paleopatologią, antropologią historyczną, bioarcheologią oraz antropologią populacyjną z wiedzą na temat kultury materialnej społeczeństw pradziejowych i wczesnohistorycznych. Stara się patrzeć na człowieka zarówno z punktu widzenia humanisty, jak i biologa. Kierowała interdyscyplinarnym projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki „Umieralność mieszkańców wsi kujawskiej w latach 1815-1914 na tle zmian społeczno-gospodarczych i przemian elementów klimatu na przykładzie parafii Kowal. Próba analizy interdyscyplinarnej na podstawie źródeł historycznych i klimatologicznych” oraz projektem „Opracowanie wyników analiz ludzkich szczątków kostnych z badań prowadzonych w latach 1964-69 w Grucznie, gm. Świecie”, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum