• Home
  • Historia wojskowa
  • Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Morskie operacje desantowe na kierunku jutlandzkim w okresie istnienia Układu Warszawskiego

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Morskie operacje desantowe na kierunku jutlandzkim w okresie istnienia Układu Warszawskiego

Wysyłamy w ciągu 60 dni roboczych
(druk na żądanie)
ISBN:
978-83-231-4848-7
Publication year:
2022
Pages number:
264
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Sztuka operacyjna marynarki wojennej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4849-4
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4849-4

30,40 zł

miękka

Robert Rybak

Sztuka operacyjna marynarki wojennej. Morskie operacje desantowe na kierunku jutlandzkim w okresie istnienia Układu Warszawskiego

Kategoria produktu:

Sztuka wojenna jest fundamentem działania sił zbrojnych. Zależnie od rodzaju wojsk i środowiska ich działania jest rozwijana przez badania i nabywane doświadczenia praktyczne. Zasadniczym elementem sztuki wojennej jest sztuka operacyjna, stosowana i doskonalona przez lata. Jednym z jej rodzajów jest sztuka operacyjna marynarki wojennej (morska sztuka operacyjna). Stanowi ona element wykonawczy systemu, w którym założenia teoretyczne opisuje nauka wojenna, a połączona z doświadczeniami praktycznymi tworzy sztukę wojenną. Morska sztuka operacyjna warunkuje sprawność działania marynarki wojennej i jej zdolność do realizacji nałożonych na nią zadań. Niniejsza książka stanowi próbę opisania fragmentu historii polskiej marynarki wojennej w okresie Układu Warszawskiego. Należy jednak zauważyć, że współcześnie nie funkcjonuje w Polsce nauka wojenna, a dotychczasowe jej osiągnięcia wynikają głównie z jej uczestnictwa w układach sojuszniczych.

W książce została opisana obowiązująca w Zjednoczonej Flocie Bałtyckiej Układu Warszawskiego (Zjednoczonej Eskadrze Okrętów) teoria morskiej (kombinowanej) operacji desantowej oraz faktycznie przeprowadzone ćwiczenia ukierunkowane na opanowanie cieśnin bałtyckich w okresie istnienia Układu Warszawskiego.

Wykaz skrótów / 7
Wstęp / 13

Rozdział 1. Sztuka operacyjna marynarki wojennej: morskie operacje desantowe / 19

Rozdział 2. Ogólna teoria morskiej operacji desantowej w początkowym okresie współdziałania operacyjnego sił morskich Układu Warszawskiego na Bałtyku / 31

Rozdział 3. Ogólne zasady prowadzenia morskiej (kombinowanej) operacji desantowej w okresie doskonalenia operacyjnego zgrywania sił Zjednoczonej Floty Bałtyckiej / 49

Rozdział 4. Badania nad morską operacją desantową / 89

Rozdział 5. Analiza warunków i rejonu lądowania wojsk w morskiej (kombinowanej) operacji desantowej / 103

Rozdział 6. Dobór sił desantu / 121

Rozdział 7. Wnioski z ćwiczeń na temat morskich (kombinowanych) operacji desantowych / 133

Zamiast zakończenia / 173
Załączniki / 187
Słownik wybranych terminów wykorzystanych w morskiej (kombinowanej) operacji desantowej / 243
Wykaz ilustracji / 255
Bibliografia / 257

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum