• Home
  • Językoznawstwo
  • Między teorią leksykologii a praktyką leksykografii. Szkice leksykologiczne

Sebastian Żurowski

Między teorią leksykologii a praktyką leksykografii. Szkice leksykologiczne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4838-8
Publication year:
2022
Pages number:
244
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4839-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4839-5

39,00 zł

miękka

Sebastian Żurowski

Między teorią leksykologii a praktyką leksykografii. Szkice leksykologiczne

Kategoria produktu:

Książka Między teorią leksykologii a praktyką leksykografii. Szkice leksykologiczne stanowi szczegółowy opis leksykologiczny wybranych jednostek języka zorganizowanych wokół ośmiu wokabuł: a, esy-floresy, fochy, maszyna, nie, tentegować, wihajster i zaiwaniać. Struktura każdego rozdziału jest stała i zawiera wszystkie elementy konieczne do uwzględnienia w typowym, wszechstronnym opisie leksykograficznym w jednojęzycznym słowniku ogólnym (etymologia, ortografia, gramatyka, semantyka, pragmatyka, frazeologia) – przedstawione jednak nie w formie artykułu hasłowego, a możliwie zdyscyplinowanego wywodu naukowego opartego na literaturze przedmiotu, wcześniejszych opracowaniach leksykograficznych oraz autentycznym materiale językowym (teksty dostępne w elektronicznych korpusach oraz tradycyjnych publikacjach drukowanych różnego typu). Zaprezentowane w monografii opisy są w większości rozwinięciem analiz prowadzonych na potrzeby różnych prac leksykograficznych (przede wszystkim Słownika reduplikacji i powtórzeń polskich oraz Dobrego słownika – pierwszego internetowego słownika poprawnej polszczyzny z poradnią językową).

Wprowadzenie / 9

Rozdział 1
A, co wcale a wcale nie jest spójnikiem / 17
1.0. Wprowadzenie / 17
1.1. Etymologia / 20
1.2. Ortografia / 20
1.3. Gramatyka / 21
1.4. Semantyka / 27
1.4.1. Jednostka Prondeikt a Prondeikt / 28
1.4.2. Jednostka Ngen a Ngen / 30
1.5. Pragmatyka / 33
1.6. Frazeologia / 37
1.7. Inne repetytory / 39
1.8. Zakończenie / 42

Rozdział 2
Es(y)-flores(y) ruchonaśladowczości w języku / 45
2.0. Wprowadzenie / 45
2.1. Etymologia / 49
2.2. Ortografia / 53
2.3. Gramatyka / 55
2.4. Semantyka / 59
2.5. Pragmatyka / 61
2.6. Frazeologia / 62
2.7. Inne esy-floresy / 63
2.8. Zakończenie / 65
Rozdział 3
Bez focha o fochach / 67
3.0. Wprowadzenie / 67
3.1. Etymologia / 68
3.2. Ortografia / 68
3.3. Gramatyka / 70
3.4. Semantyka / 72
3.5. Pragmatyka / 74
3.6. Frazeologia / 76
3.7. Inne fochy / 77
3.8. Zakończenie / 79

Rozdział 4
Maszyna do wszystkiego, czyli do niczego / 81
4.0. Wprowadzenie / 81
4.1. Etymologia / 83
4.2. Ortografia / 84
4.3. Gramatyka / 84
4.4. Semantyka / 89
4.5. Pragmatyka / 103
4.6. Frazeologia / 103
4.7. Inne maszyny / 104
4.8. Zakończenie / 107

Rozdział 5
Jedno nie czy wiele nie – oto jest pytanie / 109
5.0. Wprowadzenie / 110
5.1. Etymologia / 111
5.2. Ortografia / 112
5.3. Gramatyka / 115
5.4. Semantyka / 134
5.5. Pragmatyka / 136
5.6. Frazeologia / 137
5.7. Inne nie / 138
5.8. Zakończenie / 141
Rozdział 6
Czy wihajster jest nazwą artefaktu? / 143
6.0. Wprowadzenie / 143
6.1. Etymologia / 144
6.2. Ortografia / 149
6.3. Gramatyka / 151
6.4. Semantyka / 151
6.5. Pragmatyka / 157
6.6. Frazeologia / 159
6.7. Inne wihajstry / 159
6.8. Zakończenie / 164

Rozdział 7
Czy Iwan ciężko pracuje i szybko biega (czyli zaiwania)? / 167
7.0. Wprowadzenie / 168
7.1. Etymologia / 168
7.2. Ortografia / 172
7.3. Gramatyka / 172
7.4. Semantyka / 173
7.5. Pragmatyka / 183
7.6. Frazeologia / 185
7.7. Inne zaiwaniać / 185
7.8. Zakończenie / 185

Rozdział 8
AOZ, czyli słownik naszej tentegowszczyzny w działaniu / 187
8.0. Wprowadzenie / 187
8.1. Etymologia / 189
8.2. Ortografia / 191
8.3. Gramatyka / 191
8.4. Semantyka / 197
8.5. Pragmatyka / 202
8.6. Frazeologia / 212
8.7. Inne wykładniki AOZ / 213
8.8. Zakończenie / 218

Skrótowce / 221
Bibliografia / 223

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum