• Home
  • Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie (mechanizmy wsparcia). Raport

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie (mechanizmy wsparcia). Raport

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5047-3
Publication year:
2022
Pages number:
64
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5048-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5048-0

36,00 zł

miękka

Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski, Magdalena Kuczmarska, Marcin Kuzel

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Kazachstanie (mechanizmy wsparcia). Raport

Raport z badania 2022 zrealizowanego przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu „Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – uwarunkowania, skutki i perspektywy”

Autorzy raportu, pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od wielu lat prowadzą badania naukowe dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Pierwsze ich prace badawcze w tym obszarze obejmowały BIZ w Polsce – natężenie, strukturę, uwarunkowania i skutki tych inwestycji. Są one kontynuowane w zakresie krajowym i regionalnym, chociaż obecna działalność badawcza autorów koncentruje się na problematyce aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. Ponadto przedmiotem zainteresowań naukowych autorów raportu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw drogą kapitałową, zwłaszcza działalność największych bezpośrednich inwestorów świata, a także przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów rozwijających się. Wyniki ich badań były ogłaszane w licznych opracowaniach naukowych – książkach i artykułach publikowanych w kraju i za granicą. W powszechnym uznaniu toruński ośrodek badań BIZ, który współtworzą, należy do wiodących w Polsce. Szerzej o zespole badawczym: https://skolar.umk.pl.

Wprowadzenie / 6

I. Metodyka badania / 9
II. Wsparcie instytucjonalne bezpośrednich inwestycji zagranicznych – ramy teoretyczne / 12
III. Kazachstan – miejsce lokaty polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych / 18
IV. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kazachstanie / 25
V. Wartość i struktura polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie / 28
VI. Przedsiębiorstwa z udziałem polskiego kapitału w Kazachstanie / 32
VII. Instytucje wspierające ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw / 40
VIII. Instytucje wspierające bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Kazachstanie / 44
IX. Ocena pomocy udzielonej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Kazachstanie – wyniki badania polskich inwestorów zagranicznych / 47
X. Oczekiwania w zakresie wspierania inwestycji w Kazachstanie – wyniki badania polskich inwestorów zagranicznych / 50
XI. Obszary, w których pomoc instytucji wspierających rozwój biznesu w Kazachstanie jest szczególnie potrzebna, i ocena ich potencjalnego znaczenia dla przedsiębiorstwa – ocena spółek córek, wyniki badania / 53
XII. Wnioski końcowe / 56

Wykorzystana literatura / 58
Spis schematów / 61
Spis tabel / 62
Spis wykresów / 63

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum