Johann Gottfried Herder

Czwarty gaj. Riedla teoria sztuk pięknych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-4966-8
Publication year:
2022
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Estetyka. Pomiędzy tradycją a współczesnością
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-4967-5
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-4967-5

39,00 zł

miękka

Johann Gottfried Herder

Czwarty gaj. Riedla teoria sztuk pięknych

Kategoria produktu:

Tłumaczenie, wstęp, opracowanie naukowe – Rafał Michalski

Czwarty gaj, napisany przez młodego Herdera w 1769 roku, jest dziełem niepowtarzalnym, które daleko wykracza poza horyzont dyskusji estetycznych prowadzonych w połowie XVIII wieku. Rozprawa nie została opublikowana za życia autora, pierwszego krytycznego wydania doczekała się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Herder przedstawia w niej nowatorską teorię estetyczną, której celem jest badanie źródeł poznania zmysłowego. Estezjologiczne dociekania prowadzą go do wyodrębnienia trzech odmiennych, choć ściśle ze sobą powiązanych, estetyk wzroku, słuchu i dotyku. Podstawowy przedmiot jego analiz stanowi szeroko dyskutowany wówczas problem granic między malarstwem, rzeźbą, muzyką, architekturą i tańcem. Rozprawa nie jest jednak ograniczona do rozważań dotyczących sztuki, znajdujemy w niej bowiem idee, bez których trudno uchwycić pełen sens późniejszych prac Herdera z zakresu antropologii i filozofii języka.

WSTĘP / 7
1. Dzieło, które nie powstało / 7
2. Kompozycyjny zamysł Lasów krytycznych / 14
3. Pierwszy gaj / 18
4. Herder a Baumgarten / 22
5. Czwarty gaj – główne tezy i założenia / 26

CZWARTY GAJ. RIEDLA TEORIA SZTUK PIĘKNYCH / 37
Część I / 39
Część II / 76
Część III / 193
1. O tym, co wielkie i wzniosłe / 193
2. Jednorodność i różnorodność / 201
3. Natura, prostota, naiwność / 203
4. Temperament / 204
5. O tym, co śmieszne i warte śmiechu / 208
6. Podobieństwo i kontrast / 213
7. Naśladowanie i iluzja / 215

Zakończenie / 219

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum