Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Mariusz T. Kłoda (red.)

Prosta spółka akcyjna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5131-9
Publication year:
2023
Pages number:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
148 x 210 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5132-6
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5132-6

38,00 zł

miękka

Aleksandra Sikorska-Lewandowska, Mariusz T. Kłoda (red.)

Prosta spółka akcyjna

Kategoria produktu:

Monografia Prosta spółka akcyjna powstała jako pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pod nazwą „Prosta spółka akcyjna”, która odbyła się 22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składa się ona z dziewięciu rozdziałów, których autorami są prelegenci tej konferencji (doktoranci oraz studenci różnych uczelni). Każdy rozdział obejmuje szczegółowe omówienie zagadnień prawnych z zakresu tworzenia lub funkcjonowania nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej.

W monografii poruszone zostały oryginalne zagadnienia, istotne z punktu widzenia teoretycznego oraz praktycznego. Wiele z nich nie było wcześniej przedmiotem rozważań doktryny, co stanowi o wartości tego opracowania. Dostarczają one wiedzy na temat licznych aspektów tworzenia lub funkcjonowania prostej spółki akcyjnej, której popularność stopniowo rośnie.

Redaktorzy monografii są pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


The monograph titled Prosta Spółka Akcyjna was established as a result of the National Student-Doctoral Conference called "Prosta Spółka Akcyjna", which took place on April 22, 2022, at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń. It consists of nine chapters, the authors of which are the speakers at this conference (doctoral students and students of various universities). Each chapter includes a detailed discussion of legal issues related to the creation or functioning of a new type of capital company – a simple joint-stock company.

The monograph discusses original issues that are important from theoretical and practical points of view. Many of them have not previously been the subject of considerations in the doctrine, which is the value of this study. They provide knowledge about numerous aspects of the creation or functioning of a simple joint-stock company, the popularity of which is gradually growing.

The editors of the monograph are employees of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Wykaz niektórych skrótów / 7
Wstęp / 11

Rozdział I. Pracownicze programy akcyjne (ESOP) w prostej spółce akcyjnej / 17

Rozdział II. Prosta spółka akcyjna, czyli krok ku Delaware / 49

Rozdział III. Szczególne formy uprzywilejowanych akcji w prostej spółce akcyjnej / 63

Rozdział IV. Rejestr akcjonariuszy w technologii blockchain / 83

Rozdział V. Quasi-organ w organie, czyli o podejmowaniu uchwał wyłącznie przez dyrektorów niewykonawczych / 101

Rozdział VI. Odpowiedzialność członków zarządu prostej spółki akcyjnej za zobowiązania spółki jako instrument ochrony wierzyciela / 117

Rozdział VII. Wydawanie wiążących poleceń w prostej spółce akcyjnej / 135

Rozdział VIII. Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru / 163

Rozdział IX. Charakter wpisów zastawu rejestrowego na akcjach prostej spółki akcyjnej / 177

Noty o autorach / 201
Bibliografia / 203

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Aleksandra Sikorska-Lewandowska

    Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny.

  • Mariusz T. Kłoda

    Magister prawa oraz administracji, asystent w Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

    Show author's publications

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum