O sztuce płaszczenia się

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5095-4
Publication year:
2023
Pages number:
238
Nr wydania:
pierwsze
Format:
130 x 180 mm
Series:
Miniatury etyczne
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5096-1
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5096-1

30,40 zł

O sztuce płaszczenia się

Kategoria produktu:

Przekład z oryginału niemieckiego – Rafał Michalski
Przekład z angielskiego i konsultacja naukowa – Monika Kwiecińska-Zdrenka

Pochlebstwo, sykofancja, płaszczenie się – wiele nazw, ale wszystkie można spiąć dobrze znanym i swojskim słowem: lizusostwo. Któż z nas nie spotkał kiedyś szkolnego lizusa – pupilka nauczycieli, korporacyjnego pochlebcy sprawnie wspinającego się po szczeblach awansu lub polityka gładko wpełzającego w łaski przywódcy politycznej partii?

Choć pochlebstwo jest dobrze znane już od starożytności – pisali o nim Konfucjusz, Ezop, Teofrast, a potem Szekspir czy Dickens – nie doczekało się dotąd bardziej systematycznego opracowania. Podjął się tego dopiero współczesny badacz Alphons Silbermann w prezentowanym eseju.

Sztuka płaszczenia się to opowieść o strukturze relacji społecznych, w których klasyczne lizusostwo bądź pochlebstwo są jednymi z wielu strategii zachowań. Obok wskazania źródeł, form i mechanizmów płaszczenia się książka stawia bardzo ważne pytanie: czy nasze współczesne formy życia pozwalają staremu wynalazkowi lizusostwa jedynie trwać, czy może raczej – imponująco rozkwitać?


Translation from the German original – Rafał Michalski Translation from English and scientific consultations – Monika Kwiecińska-Zdrenka

Flattery, sycophancy, grovelling – there are many names, however, each of them could be connected with another well-known and familiar word: toadying. Who among us has never come across a school toady – a teacher’s pet, a corporate flatterer swiftly climbing up a career ladder, or a politician smoothly currying favour with the leader of a party? 

Although flattery has been well known since antiquity – writers such as Confucius, Aesop, Theophrastus, and later Shakespeare or Dickens wrote about it – it has not been described in a more systematic way until now. This was finally done by a contemporary researcher, Alphons Silbermann, in the presented essay.

The art of grovelling is a story about the structure of social relations, where classical toadying or flattery are just examples of many strategic behaviours. Apart from identifying sources, forms and mechanisms of grovelling, this book raises a very important question: do our contemporary ways of life only allow the old invention of toadying to last, or maybe rather blossom impressively?

 

Podcast Pogawędnik Filozoficzny nt. książki:

https://open.spotify.com/episode/1hP3xhpjg5fHw8e864edKj?si=24754be354944af1&nd=1 

Marcin T. Zdrenka, Rafał Michalski, Wprowadzenie filozofów / 7

Rozdział I . Wprawienie w nastrój / 33
Rozdział II . Pojęcia / 43
Rozdział III . Cnota i występek / 53
Rozdział IV. Użyteczna ideologia / 63
Rozdział V. Oportunizm / 69
Rozdział VI. Interludium / 85
Rozdział VII . Kłamstwa, hipokryzja, pochlebstwa / 89
Rozdział VIII. Intryga i perfidia / 105
Rozdział IX. Miłość / 115
Rozdział X. Życie rodzinne / 131
Rozdział XI. Wychowanie, łobuzy i permisywne społeczeństwo / 149
Rozdział XII . Adaptacja / 173
Rozdział XIII. Oczyszczanie / 191

Monika Kwiecińska-Zdrenka, Posłowie socjologa / 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum