Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 3: Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki

ISBN:
978-83-231-5150-0
Publication year:
2023
Pages number:
402
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Series:
Nauka i sztuka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5151-7
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5151-7

miękka

Justyna Olszewska-Świetlik (red.)

Konserwacja: Nauka i Sztuka Seria Wydawnicza. Tom 3: Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki

Kategoria produktu:

Konserwacja dzieł sztuki wymaga ciągłych badań naukowych i konserwatorskich. Prawidłowe przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich nie jest możliwe bez rozpoznania rodzaju materiałów użytych do jego wykonania oraz zastosowanej techniki. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest określenie rodzaju i przyczyn zniszczeń. Na podstawie szeroko zakrojonych analiz dzieł sztuki wytyczany jest zakres i rodzaj prac konserwatorskich oraz dobór odpowiednich materiałów. Szeroki wachlarz problematyki badawczej wymaga od konserwatora międzydyscyplinarnej wiedzy łączącej różne gałęzie nauki i sztuki. Trzeci tom serii wydawniczej Konserwacja: Nauka i Sztuka / Conservation: Science and Art pt. Technologia i badania konserwatorskie dzieł sztuki zawiera szesnaście artykułów. W monografii przedstawiono najnowsze wyniki prac badawczych i konserwatorskich prowadzonych przez pracowników i badaczy związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikację podzielono na działy problemowe dotyczące: malarstwa, rzeźby z kamienia i terrakoty, zabytków z metalu, skóry, fotografii, innych technik, architektury oraz wartościowania dzieł sztuki. Autorzy artykułów omawiają różnorodną tematykę, począwszy od badań zabytków w aspekcie ich budowy technicznej, stanu zachowania, przekształceń powstałych na przestrzeni lat, poprzez analizy konserwatorskie związane z określeniem rodzaju i przyczyn zniszczeń, testowaniem metod oraz materiałów konserwatorskich, kończąc na zagadnieniach teoretycznych związanych z wartościowaniem zabytków. Wiele prac jest efektem wielodyscyplinarnych analiz łączących takie dziedziny nauki, jak: historia sztuki, architektury, fizyka, chemia, biologia. W monografii poruszono wielorakie zagadnienia poszerzające aktualny stan wiedzy dotyczącej ważnych gałęzi badań służących konserwacji dzieł sztuki.

Wstęp

MALARSTWO / 9
Elżbieta Szmit-Naud / 10
Przyczynek do badań dawnych czeskich iluzjonistycznych malowideł scenicznych – opracowania malarskie osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych elementów kolekcji w Českým Krumlovie
Justyna Olszewska-Świetlik / 40
Technologia i technika malarska berlińskiego artysty Wilhelma Thiele (1872–1939) na podstawie obrazu pt. „Chryzantemy”
Mirosław Wachowiak / 66
Niestandardowe ingerencje konserwatorskie w wybrane obiekty Natalii LL
Maja Rogowska, Sławomir A. Kamiński / 84
Nowe środki do oczyszczania wrażliwych warstw malarskich

RZEŹBA, KAMIEŃ I TERAKOTA / 111
Zuzanna Jarmulska, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak / 112
Problematyka konserwatorsko-restauratorska krucyfiksu z ołtarza epitafijnego Jana Rogali Zawadzkiego z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Ryńsku
Paulina Niemyjska, Aleksandra Gralińska-Grubecka / 134
Chińska rzeźba grobowa mingqi na przykładzie terakotowej figury strażnika grobu z Muzeum Narodowego w Szczecinie
Agata Ogińska, Andrzej Podgórski / 150
Powłoki estetyczno-ochronne dedykowane zabytkowym złoceniom na podłożu kamiennym

ZABYTKI Z METALU / 173
Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk / 174
Patyny naturalne i artystyczne. Patynowanie w konserwacji zabytków wykonanych z miedzi i jej stopów
Rafał Białkowski / 206
Zagadnienia konserwatorskie dotyczące okuć zabytkowych kodeksów – studium przypadku Ewangeliarza z 1575 roku z Biblioteki Kórnickiej PAN

ZABYTKI ZE SKÓRY / 225
Dorota Jutrzenka-Supryn, Katarzyna Górzyńska / 226
Konsolidacja zabytkowej skóry. Zagadnienia metodyczne i przegląd stosowanych środków

FOTOGRAFIA / 269
Tomasz Kozielec, Marta Nalaskowska / 270
Oczyszczanie powierzchni fotografii przy użyciu nawilżanej gumki w proszku (Staedtler Mars Plastic)

INNE TECHNIKI / 285
Jolanta Czuczko, Karolina Komsta-Sławińska / 286
Oleodruki w teorii i praktyce konserwatorskiej. Cz. 1. Korelacje budowy technicznej, funkcji oraz specyfiki zaistniałych zniszczeń
Izabela Klawińska, Elżbieta Jabłońska / 318
Techniki Klosterarbeiten – dekoracje z osiemnastowiecznych ostensoriów. Wprowadzenie w temat

ARCHITEKTURA / 337
Karolina Witkowska, Anna Zaręba / 338
Zabytkowa zabudowa przy ulicy Spichrzowej w Grudziądzu. Badania historyczne, konserwatorskie i architektoniczne

STAN ZACHOWANIA ZABYTKÓW / 367
Kinga Szczepińska / 368
Ślady amatorskich prac ratunkowych w zabytkowych elementach wyposażenia kościołów i ich znaczenie dla zachowania tychże zabytków

WARTOŚCIOWANIE DZIEDZICTWA KULTURY / 385
Maciej Banasiak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska / 386
Zagadnienia dotyczące rekonstrukcji okuć zabytkowych kodeksów – nowe ujęcie tematu

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum