SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

autorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Rok wydania:2002 Nr wydania:1 Liczba stron:152 ISBN:832-31-149-6-
OPIS

Ze Wstępu
Założeniem pracy było ustalenie technologii i techniki śląskiego warsztatu malarskiego, który w latach 1486/ 1487 wykonał nastawę zdobiącą niegdyś główny ołtarz w kościele pojoannickim pw. św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Anonimowy autor, na podstawie dat przedstawianych na kwaterach malarskich retabulum, został nazwany Mistrzem lat 1486/87. Do naszych czasów nie zachowała się w całości żadna z dawnych nastaw ołtarzowych, więc opracowanie pełnego zakresu prac wykonywanych w pracowni było niemożliwe, dlatego został on zawężony do działalności malarskiej.

W toku badań prowadzonych przez historyków sztuki z warsztatem powiązano grupę dzieł odznaczających się podobnym stylem malarskim. W źródłach pisanych znajdujemy niejednokrotnie różne opinie na temat przynależności poszczególnych dzieł uważanych za powstałe w pracowni Mistrza lat 1486/87. W związku z powyższym, punktem wyjścia i zarazem podstawowym materiałem badawczym jest zachowany zespół dwustronnie malowanych kwater, tworzących niegdyś skrzydła retabulum strzegomskiego - bezsporne dzieło warsztatu. W celu przedstawienia wiarygodnego wizerunku technologii i technik stosowanych przez Mistrza lat 1486/87 oraz uzyskania materiału porównawczego badania rozszerzono o dodatkowe cztery dzieła. W wyborze uwzględniono te obiekty, które większość badaczy wiązała z pracownią Mistrza lat 1486/87. Niemały wpływ miał także stan zachowania obrazów oraz możliwość przeprowadzenia analiz.


Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Historia sztuki

Polichromie drewnianych stropów w kamienicach Torunia – XVIII w. Zagadnienie ikonografii, typografii, technologii i techniki malarskiej. Część II

Klaudia Rajmann
0,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej

0,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Warsztat artysty malarza w XVIII stuleciu na przykładzie dzieł Szymona Czechowicza (1689−1775) oraz twórców jego kręgu

Ewa Doleżyńska-Sewerniak
240,00 zł
Książka
Historia sztuki

Młyny wodne, wiatraki i kieraty w XIX i 1. połowie XX w. na terenie Pomorza (w granicach dawnych Prus Zachodnich). Technika i architektura

Maciej Prarat
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Mikołaj Kopernik. Portrety i inne wizerunki. Portraits and other images

Krzysztof Nierzwicki, Liliana Lewandowska
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Dziedzictwo rzemiosła artystycznego – tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja. Tom 2

Piotr Niemcewicz, Hanna Rubnikowicz-Góźdź
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939/45). Dydaktyka, twórczość i tradycja artystyczna

Małgorzata Geron
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Z kaszubskich Konarzynek do Hamburga-Altony. Życie i twórczość Józefa Tyborskiego (Joseph Tibor, 1877–1922)

Piotr Birecki, Wiesław Sieradzan
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Architektura kościoła św. Jakuba w Toruniu jako przedmiot badań naukowych

Anna Błażejewska
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Sztuka i mózg. W stronę percepcyjnie zorientowanej historii sztuki

Łukasz Kędziora
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 2

Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński
od 6,92 zł
Książka
Historia sztuki

Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. Tom 2. 1882–1917

Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa
od 39,00 zł
Książka
Historia sztuki

Muzeum w kulturze pamięci na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Antologia wczesnych tekstów. Tom 1. 1766–1882

Tomasz F. de Rosset, Michał F. Woźniak, Ewelina Bednarz Doiczmanowa
od 38,00 zł
Książka
Historia sztuki

Studia o muzealnej pamięci na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej do roku 1918

Tomasz F. de Rosset, Aldona Tołysz, Małgorzata Wawrzak
od 82,00 zł
Książka
Historia sztuki

„By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie kolekcje artystyczne

Tomasz F. de Rosset
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 3

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta… Tom 1

Ewa Doleżyńska-Sewerniak, Ryszard Mączyński
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Grafika wileńska okresu międzywojennego wykładowców i absolwentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Jan Kotłowski
220,00 zł
Książka
Historia sztuki

Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Filip Lipiński
od 42,00 zł
Książka
Historia sztuki

Zagraniczne podróże budowniczych (architektów, kamieniarzy, murarzy) i rzeźbiarzy w łacińskiej Europie od X do pierwszej połowy XIV wieku w świetle źródeł pisanych

Michalina Duda, Sławomir Jóźwiak, Marcin Wiewióra
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Rzeźba. Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alicja Majewska
32,00 zł
Książka
Historia sztuki

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900–1945. Wybór tekstów

Józef Poklewski
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

George Enescu. Sylwetka artysty i analiza wybranych utworów skrzypcowych

Michalina Radzińska
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku

Anna Drążkowska
od 162,00 zł
Książka
Historia sztuki

Domus Malbork. Zamek krzyżacki w typie regularnym

Kazimierz Pospieszny
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen. Ein Beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten

Ulrich Schaaf
290,00 zł
Książka
Historia sztuki

Paris et les artistes polonais 1945–1989 / Paris and the Polish artists 1945–1989

Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Monte Cassino. I kampania włoska 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa

Mirosław Adam Supruniuk
68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Artystyczna rekonkwista. Sztuka w międzywojennej Polsce i Europie

Irena Kossowska
286,00 zł
Książka
Sztuka

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Ryszard Mączyński
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Marian Kościałkowski (1914–1977). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Marta Banaszak, Mirosław Adam Supruniuk
190,00 zł
Książka
Historia sztuki

By chronić i zdobić. O oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu

Arkadiusz Wagner
od 28,00 zł
Książka
Historia sztuki

Kobieta, sztuka i kolonizacja. Wizerunki kobiet w strefie kontaktu indyjsko-brytyjskiego

Dorota Kamińska-Jones
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego znaczenie i recepcja

Przemysław Waszak
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Organizacja struktur Kościoła Katolickiego na terenie obecnej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w latach 1945-1989. Problematyka odbudowy obiektów sakralnych ze zniszczeń wojennych i powojennych

Janusz Gierlasiński
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Polityka doświadczenia. Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki

Agnieszka Rejniak-Majewska
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

(Nie)chciana tożsamość

Katarzyna Lewandowska, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Cezary Lisowski, Jan Wiktor Sienkiewicz
38,00 zł
Książka
Historia sztuki

Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej

Małgorzata Pawłowska
od 40,00 zł
Książka
Historia sztuki

Historia rodziny Weese - fabrykantów toruńskich pierników - i jej inwestycje budowlane w Toruniu

Joanna Kucharzewska
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Matryce, odbitki - ślady kobiet. Polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym

Katarzyna Kulpińska
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 5: Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata

Anna Nadolska-Styczyńska
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Sensualność ekspozycji muzealnej

Honorata Gołuńska, Łukasz Kędziora, Aldona Tołysz
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych

Łukasz Kędziora
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

Wiesław Domasłowski

Alina Tomaszewska-Szewczyk
od 4,92 zł
Książka
Historia sztuki

"Urodzony, żeby rysować". Twórczość komiksowa Jerzego Wróblewskiego

Marcin Jaworski
od 62,00 zł
Książka
Sztuka

Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce

Małgorzata Wawrzak
od 48,00 zł
Książka
Sztuka

Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia

Ryszard Mączyński
od 38,00 zł
Książka
Historia sztuki

Poszukiwanie tożsamości kulturowej w Europie Środkowo-Wschodniej 1919-2014. The Search for Cultural Identity in East-Central Europe 1919-2014

Irena Kossowska
od 86,00 zł
Książka
Sztuka

Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów

Bernadeta Didkowska
od 48,00 zł
Książka
Historia sztuki

Formiści. Twórczość i programy artystyczne

Małgorzata Geron
od 128,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Współczesna architektura i urbanistyka Pekinu w kontekście warunków politycznych

Joanna Kucharzewska
82,00 zł
Książka
Historia sztuki

Wizerunki podwójnego krzyża w kulturze Polski

Marek Kołyszko
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Obiekty rzeźbiarskie

Katarzyna Adaszewska
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Konterfekty zwielokrotnione. Rozważania nad wizerunkami pijara Stanisława Konarskiego

Ryszard Mączyński
54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna. Pracownia technik i technologii opraw ASP w Warszawie. Pracownia introligatorstwa artystycznego UMK w Toruniu

24,00 zł
Książka
Historia sztuki

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Piotr Birecki
od 78,00 zł
Książka
Historia sztuki

Ceramika i szkło antyczne w zbiorach Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu. Ancient pottery and glass from the collection of the University Museum in Toruń

Inga Głuszek, Ewelina Kozłowska, Sławomir Majoch, Magdalena Olszta-Bloch
od 68,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne, t. 1-2

Michał F. Woźniak
180,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów plastyki polskiej na emigracji 1939-1989

Jan Wiktor Sienkiewicz
92,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Nomenklatura architektoniczna, czyli Słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów (wydanie powtórne)

Karol Podczaszyński
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kościół w Krzyżanowicach. Fundacja Hugona Kołłątaja

Ryszard Mączyński
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Moja kolekcja. Ma collection

Ghislain Mollet-Viéville
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Pośród zabytków z odległych stron. Muzealnicy i polskie etnograficzne kolekcje pozaeuropejskie

Anna Nadolska-Styczyńska
74,00 zł
Książka
Historia sztuki

Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Anna Markowska
od 40,00 zł
Książka
Sztuka

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

Paweł Gancarczyk
od 36,00 zł
Książka
Historia sztuki

Nowoczesność kolekcji

Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska
od 43,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Modernity of Collection

Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska
102,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Islamic geometric ornaments in Istanbul

70,00 zł
Książka
Historia sztuki

Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku

Wojciech Bałus
od 49,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Studia z architektury nowoczesnej, t. 4

Joanna Kucharzewska
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Blaski złotniczego kunsztu. Studia z dziejów rzemiosła artystycznego XVII i XVIII wieku

Ryszard Mączyński
48,00 zł 33,60 zł
Książka
Historia sztuki

Un Aspect du patrimoine parisien: les collections polonaises (1795-1919)

Tomasz F. de Rosset
od 79,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych

Justyna Olszewska-Świetlik
82,00 zł 57,40 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Ryszard Demel. W drodze do tajemnicy światła

Jan Wiktor Sienkiewicz
157,00 zł 109,90 zł
Książka
Historia sztuki

Kolor w kulturze

Joanna Bielska-Krawczyk, Zofia Mocarska-Tycowa
od 54,00 zł
Książka
Historia sztuki

Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy

Joanna Bielska-Krawczyk
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 4: Kultury Afryki w świecie tradycji, przemian i znaczeń

Anna Nadolska-Styczyńska
40,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Studia z architektury nowoczesnej, tom 3

Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Carracci-Studien. Studien zu Annibale und Agostino Carraci unter besonderer Berücksichtung ihrer Zeichnungen

Albert Boesten-Stengel
244,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku

Justyna Olszewska-Świetlik
16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kościół św. Benona w Warszawie. Nieznane karty z dziejów Bractwa Niemieckiego, Zakonu Redemptorystów i początków stołecznego...

Ryszard Mączyński
34,00 zł 23,80 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Tajemnice światła i koloru. Abstrakcja i sacrum

Mirosława Rochecka
20,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu

Elżbieta Basiul, Piotr Birecki, Juliusz Raczkowski
40,00 zł
Książka
Historia sztuki

Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
od 157,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku

Anna Drążkowska
92,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Studia z architektury nowoczesnej, t. 2. Architektura i wnętrza 1905-1923

Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski
23,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Studia z architektury nowoczesnej, t. 1

Jerzy Malinowski
19,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kożuchy w chmurach i inne eseje o sztuce (t. 6)

Stanisław Frenkiel
15,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Klasztor Norbertanek w Strzelnie (XII-XVI wiek). Sacrum i profanum

Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
85,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy. Plastyczna interpretacja wizji mistycznej

Anna Błażejewska
35,00 zł 24,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu fotomedialnego w Polsce 1957-1981

Małgorzata Jankowska
25,00 zł
Książka
Historia sztuki

Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy

Danuta Künstler-Langner
od 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego

Piotr Skrzypczak, Janusz Skuczyński
34,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Malarstwo weneckie 1500-1750. Materiały z sesji naukowej w Toruniu 26-27 XI 1999

Sebastian Dudzik, Krystyna Zielińska-Melkowska
18,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną świętą Katarzyną i świętą Barbarą z Bazyliki Katedralnej

Elżbieta Basiul
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Rysunek gdański ostatniej ćwierci XVI wieku i pierwszej połowy XVII wieku

Jacek Tylicki
86,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919. Między ,,skarbnicą narodową" a galerią sztuki

56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Conservatio est aeterna creatio

Janusz Krawczyk
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej. Wiek XV i XVI. T. 1

Zygmunt Waźbiński
50,00 zł 35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Ubiór mieszczan i szlachty z XVI-XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu

Małgorzata Grupa
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej

Elżbieta Pilecka
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Tropy przymierzy. O literaturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem

Zofia Mocarska-Tycowa
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku

Justyna Olszewska-Świetlik
55,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Tryptyk Sąd ostateczny Hansa Memlinga z Muzeum narodowego w Gdańsku. Technologia i technika malarska

Józef Flik, Justyna Olszewska-Świetlik
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej

Ryszard Mączyński
86,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Rafael i jego spadkobiercy. Portret klasyczny w sztuce nowożytnej Europy

Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik
52,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Rozważania o smaku artystycznym

Józef Poklewski, Tomasz F. de Rosset
43,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

O sztuce starożytnej

Zofia Abramowiczówna
20,00 zł 14,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Spór o genezę martwej natury Materiały sesji nauk.25-26 X 01

Sebastian Dudzik, Tadeusz J. Żuchowski
33,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kunstgeschichte und Denkmalpflege. IV. Tagung des Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger Toruń

Michał F. Woźniak
38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

The Romanesque Churches of Mogilno, Trzemeszno and Strzelno

Jadwiga Chudziakowa
22,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 2

Mirosława Wojtczak, Jerzy Malinowski
56,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t.1

Mirosława Wojtczak, Jerzy Malinowski
60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Ut Ars Natura, Ut Natura Ars. Studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku

Zygmunt Waźbiński
35,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Toruń i miasta Ziemi Chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera)

Marian Biskup
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kościół i sztuka pobrzeża Bałtyku. Kirche und Kunst im Ostseeraum

Michał F. Woźniak
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Kolekcja Andrzeja Mniszcha

45,00 zł 31,50 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Pejzaż. Narodziny gatunku 1400-1600. Materiały sesji naukowej 23-24 X 2003

Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik
46,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny trzydziestoletniej t.2

Jacek Tylicki
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Dzieje badań nad dawnym rzemiosłem artystycznym w Polsce 1800 - 1939

Kinga Szczepkowska-Naliwajek
29,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Disegno Rysunek u źródeł sztuki nowożytnej

Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik
24,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Ars Longa Vita Brevis tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki

Józef Flik
60,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Historia sztuki

Bartłomiej Strobel malarz epoki wojny trzydziestoletniej t.1

Jacek Tylicki
44,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.