SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Sztuka współczesna

Interdisciplinary Research on the Works of Art

autorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek redaktorzy: Bożena Szmelter-Fausek
Rok wydania:2012 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:350 ISBN:978-83-231-2852-6
OPIS

Publikacja stanowi zbiór 26 artykułów dotyczących badań dzieł sztuki z wykorzystaniem wzajemnie uzupełniających się interdyscyplinarnych metod analitycznych z takich dziedzin jak: konserwacja, technologia i technika dzieł sztuki, historia sztuki, nauki o sztuce, chemii, fizyki, biologii. Książka jest źródłem do uzupełnienia  wiedzy na temat aktualnej problematyki dotyczącej analiz dzieł sztuki, a także historii i rozwoju metod i tendencji badawczych. Ukazano również doświadczenia kształcenia  specjalistów według  tradycji polskiej szkoły konserwatorskiej oraz ich rolę w badaniach i ochronie dzieł sztuki. Istotnym jest zwrócenie uwagi zarówno na szerokie spektrum różnorodnych metod badawczych, których prawidłowa interpretacja jest niemożliwa bez znajomości dawnych i współczesnych technologii i technik oraz materiałoznawstwa dzieła sztuki. 

This book comprises 26 papers regarding research on the works of art with the use of complementary, interdisciplinary analytical methods in the fields such as: conservation, artists’ techniques and technology, history of art, knowledge of art, chemistry, physics and biology. The book makes a source for complementing the knowledge on the current issues in the analysis of works of art as well as on the history and development of research methods and tendencies. Presented is also the experience in educating specialists in accordance with traditions of the Polish school of conservation as well as their role in protection and conservation of historic art works. An important aspect of that publication is drawing the attention to the broad spectrum of diverse available research methods and to the fact that the obtained results can not be properly interpreted without the knowledge of ancient and modern techniques and technologies as well as the materials used.

Inne z tej kategorii

NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Edycja trzecia

42,00 zł
NOWOŚĆ
Książka Oprawa miękka
Sztuka

Wybrane zagadnienia z konserwacji sztuki współczesnej

132,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

The Living Heritage of Copernicus

104,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

(Nie)chciana tożsamość. Tom 2

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka, Katarzyna Lewandowska, Ewa Sobczyk
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Rysować/10. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

69,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Żywe dziedzictwo kopernikańskie. Współczesne inspiracje artystyczne i naukowe

Małgorzata Geron, Justyna Olszewska-Świetlik, Nikodem Pręgowski
104,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Interdyscyplinarność. Tom 6

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Środowisko. Tom 5

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. #Rysunek. Tom 4

Marcin Jaworski, Joanna Cieślikowska
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Sztuka w poczekalni. Studia z dziejów sztuki polskiej poza Polską w XX i XXI wieku. Tom II

Jan Wiktor Sienkiewicz
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Język procesu we współczesnej grafice polskiej

Sebastian Dudzik
od 6,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

The Pictures Generation. Sztuka i krytyka w czasach przełomu

Filip Pręgowski
od 6,92 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Hierofanie. Wyrazić sacrum...

Mirosława Rochecka
220,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Wobec rysunku: pracownicy Katedry Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katarzyna Łyszkowska
66,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

INNER-OUT. Transgresje, inspiracje, interpretacje. Katarzyna Łyszkowska 2005–2021

Katarzyna Łyszkowska
182,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/09. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu

Sebastian Dudzik, Magdalena Maciudzińska-Kamczycka
39,00 zł
Książka
Sztuka

Twórczość malarska Szymona Czechowicza i jej znaczenie dla kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Ryszard Mączyński, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900–1945. Wybór tekstów

Józef Poklewski
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 2

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. Tom 1

Marcin Jaworski, Bernadeta Didkowska, Joanna Cieślikowska
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Die Baugeschichte der Friedenskirche Jauer im Spiegel des bautechnischen Befundes sowie der schriftlichen und bildlichen Quellen. Ein Beitrag zur Entwicklung einer arteigenen Methode der bauhistorischen Erforschung von Fachwerkbauten

Ulrich Schaaf
290,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/08. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego. (Nad)rysować

Katarzyna Łyszkowska
60,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Jedna o wielu twarzach. Natalia Lach-Lachowicz – strategie i formy obecności

Małgorzata Jankowska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka współczesna

Spór o piękno muzyki

Alicja Jarzębska
od 4,92 zł
Książka
Sztuka

Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII–XIX wieku

Ryszard Mączyński
od 4,92 zł
Książka Tom 1 i 2
Sztuka współczesna

Aleksander Werner (1920–2011). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Sławomir Majoch
154,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Marek Żuławski (1908–1985). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Sławomir Majoch
134,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Zdzisław Ruszkowski (1907–1991). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Cybulska-Jędraszek
42,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Marian Kratochwil (1906–1997). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Lewandowska
58,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Marian Kościałkowski (1914–1977). Tom 1 i 2. Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Marta Banaszak, Mirosław Adam Supruniuk
190,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Stanisław Frenkiel (1918–2001). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Jan Wiktor Sienkiewicz
120,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Janusz Eichler (1923–2002). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Katarzyna Lewandowska
48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Halina Korn-Żuławska (1902–1978). Katalog prac ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu

Joanna Krasnodębska
140,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Artur Majka. Malarstwo z motywem myśli

Cezary Dobies
od 4,92 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować/07. Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego. Naturalnie

Bogdan Chmielewski, Kamil Hoffman, Liliana Piskorska
68,00 zł
Książka
Sztuka

Kolekcja fikcji: o mistyfikacji w sztuce

Małgorzata Wawrzak
od 48,00 zł
Książka
Sztuka

Cech mosiężników warszawskich w czasach Oświecenia

Ryszard Mączyński
od 38,00 zł
Książka
Sztuka

Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów

Bernadeta Didkowska
od 48,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Zabawa, święto, profanacja: potencjał kulturotwórczy zabawy w kulturze współczesnej. Studium socjokulturowe zabawy komiksem

Marcin Jaworski
82,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym

Filip Pręgowski
od 56,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations

Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz
od 66,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Obiekty rzeźbiarskie

Katarzyna Adaszewska
32,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka

Inspiracje. Oprawa historyzująca i artystyczna. Pracownia technik i technologii opraw ASP w Warszawie. Pracownia introligatorstwa artystycznego UMK w Toruniu

24,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Gabriela Świtek
od 38,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawiającym malarstwie sztalugowym II połowy XX wieku

Marta Smolińska
60,00 zł
Książka
Sztuka

Muzyka wobec rewolucji druku. Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku

Paweł Gancarczyk
od 36,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Dyrygent w studio czyli mikrofon zamiast publiczności - w siedmiu pytaniach i odpowiedziach. Specyfika pracy dyrygenta podczas nagrań studyjnych muzyki filmowej i teatralnej

Piotr Salaber
32,00 zł
Książka Oprawa miękka
Sztuka współczesna

Mieczysław Wiśniewski. Twórczość z lat 1954-2010. Obrazy, kolaże, asamblaże, układy sferyczne

zbiorowa praca
180,00 zł 126,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2010

54,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rzeźba. Wystawa pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Alicja Majewska
39,00 zł 27,30 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2009

16,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Kolekcja nastrojów (katalog wystawy malarstwa)

Ireneusz Kopacz
26,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

De Trynitate (katalog)

Piotr Zaporowicz
30,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

W rytmie... (katalog malarstwa)

Grzebieniowska Justyna
31,00 zł
Książka
Sztuka współczesna

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Michał Pszczółkowski
od 33,60 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Rysować. Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego 2008

10,00 zł
Książka Wydanie papierowe
Sztuka współczesna

Znaki Rzeczywistości, Malarstwo. The signs of reality. Painting

Kazimierz Rochecki
37,00 zł
1/

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.