SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Sztuka współczesna

Interdisciplinary Research on the Works of Art

autorzy: Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek redaktorzy: Bożena Szmelter-Fausek
Rok wydania:2012 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:350 ISBN:978-83-231-2852-6
OPIS

Publikacja stanowi zbiór 26 artykułów dotyczących badań dzieł sztuki z wykorzystaniem wzajemnie uzupełniających się interdyscyplinarnych metod analitycznych z takich dziedzin jak: konserwacja, technologia i technika dzieł sztuki, historia sztuki, nauki o sztuce, chemii, fizyki, biologii. Książka jest źródłem do uzupełnienia  wiedzy na temat aktualnej problematyki dotyczącej analiz dzieł sztuki, a także historii i rozwoju metod i tendencji badawczych. Ukazano również doświadczenia kształcenia  specjalistów według  tradycji polskiej szkoły konserwatorskiej oraz ich rolę w badaniach i ochronie dzieł sztuki. Istotnym jest zwrócenie uwagi zarówno na szerokie spektrum różnorodnych metod badawczych, których prawidłowa interpretacja jest niemożliwa bez znajomości dawnych i współczesnych technologii i technik oraz materiałoznawstwa dzieła sztuki. 

This book comprises 26 papers regarding research on the works of art with the use of complementary, interdisciplinary analytical methods in the fields such as: conservation, artists’ techniques and technology, history of art, knowledge of art, chemistry, physics and biology. The book makes a source for complementing the knowledge on the current issues in the analysis of works of art as well as on the history and development of research methods and tendencies. Presented is also the experience in educating specialists in accordance with traditions of the Polish school of conservation as well as their role in protection and conservation of historic art works. An important aspect of that publication is drawing the attention to the broad spectrum of diverse available research methods and to the fact that the obtained results can not be properly interpreted without the knowledge of ancient and modern techniques and technologies as well as the materials used.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.