SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo

Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII/ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII

autorzy: Anna Łopuska, Bożena Szmelter-Fausek redaktorzy: Bożena Szmelter-Fausek
Rok wydania:2007 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:253 ISBN:978-83-231-2121-3
OPIS

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni)

Z ogromną radością piszemy tych parę słów, które poprzedzą zbiór arty­kułów wygłoszonych podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „KON­SERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA", która odbyła się na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 13-15 października 2005 r. Sesja wpisała się w ośmioletnia tradycję Ogólnopolskich Konferen­cji „Studenci o Konserwacji", jednak tym razem miała charakter wyjątkowy, ponieważ udało się ją zorganizować w skali międzynarodowej. Wzięli w niej udział Studenci, Absolwenci i Profesorowie z sześciu europejskich ośrod­ków kształcących konserwatorów-restauratorów - z Czech, Grecji, Niemiec i Szwajcarii, a także z trzech polskich uczelni - z Krakowa, Torunia i War­szawy. Zgromadzenie dało okazję do spotkań, wymiany doświadczeń kon­serwatorskich oraz nawiązania kontaktów na szczeblu międzynarodowym, a takie wydarzenia mają szczególną wartość w naszej profesji.

Tematyka prezentacji jest równie bogata i interesująca, jak różne naro­dowości ich autorów. W artykułach poruszone zostały zagadnienia dotyczą­ce konserwacji i restauracji malowideł ściennych i sztalugowych, drewnia­nych ołtarzy polichromowanych, rzeźb kamiennych, zabytków wykonanych z metalu, papieru, i tkaniny; podjęto również temat najnowszych metod ba­dań dzieł sztuki. Czytając tę książkę możemy podróżować nie tylko z Nie­miec przez Grecję, Mongolię aż do Japonii, ale też skierować swoje zaintere­sowania w stronę wielu dziedzin konserwacji i restauracji, z których każda jest fascynująca. Wysoki poziom naukowy referatów pozwolił nam uznać konferencję za sukces.
Liczymy na to, że wydanie tej publikacji zachęci kolejnych studentów do kontynuacji tradycji toruńskich konferencji, a odbiorcom za granicą przybliży nasz ośrodek naukowy. Mamy nadzieję, że okazji do tak niezwykłych spotkań będzie coraz więcej i że nie zabraknie chęci i energii do ich organizacji.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.