• Home
  • Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia

Kazimierz Maliszewski

Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-5261-3
Publication year:
2023
Pages number:
222
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Scientia – Universitas – Memoria
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
eISBN:
978-83-231-5262-0
DOI:
https://doi.org/10.12775/978-83-231-5262-0

36,80 zł

miękka

Kazimierz Maliszewski

Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia

Droga chłopaka z Rudnik na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia to bardzo osobista relacja prof. Kazimierza Maliszewskiego z jego życia. Przedstawia koleje losu, które zaprowadziły go z małej miejscowości na Pojezierzu Iławskim do grodu Kopernika i na Uniwersytet imienia astronoma. Wspomnienia to opisane z dużym sentymentem różne epizody z okresu dzieciństwa i młodości autora oraz elementy jego autobiografii naukowej, w powiązaniu z życiem rodzinnym. Książka pokazuje także, jak wyglądał Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za czasów studiów Profesora w latach 1968–1973 i jak zmieniał się podczas jego 46-letniej pracy naukowej i dydaktycznej.

Wojciech Piasek, „Noce i dnie” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we wspomnieniach profesora Kazimierza Maliszewskiego / 9

Tempora labuntur tacitisque senescimus annis / Czas upływa, a my starzejemy się wraz z cicho biegnącymi latami (Owidiusz, Fasti) / 13

ROZDZIAŁ 1
The proper study of mankind is Man / Prawdziwym studium o ludzkości jest człowiek (Alexander Pope) / 25

Środowisko rodzinne – moje lata dzieciństwa, Moja Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, Nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Iławie, Po maturze – i co dalej?, Lata studenckie na UMK 1968–1973

ROZDZIAŁ 2
Rzekła żona do męża: „Co mi mężu po Senece, kiedy mi cukru zabrakło i po masło lecę. Wszystkie Scypiony tudzież Hannibale – niewarte wiązki drzewa, którym piec rozpalę. Daj mi pokój z Kalpurnią, Volumnią i Porcją i lepiej od piekarza przynieś żuru porcję”. „O tempora, o mores”, westchnął biedny klasyk i poszedł do piekarza, bo – takie są czasy (Kazimiera Iłłakowiczówna, Żona klasyka) / 65

Pierwsza praca i życie prywatne, Początki mojej pracy na uniwersytecie w Zakładzie Historii Powszechnej i Polski XVI–XVIII w., Praca nad doktoratem, obrona oraz wydanie monografii o Rubinkowskim, Stan wojenny w Polsce, Dalsze etapy awansu zawodowego w mojej pracy naukowej a życie prywatne

ROZDZIAŁ 3
Nulla dies sine linea / Ani dnia bez kreski – to jest bez posunięcia choć odrobinę naprzód pracy twórczej (sentencja łacińska przypisywana rzeźbiarzowi Apellesowi) / 99

Jakie inspiracje do dalszych badań dały mi studia nad Rubinkowskim? Rozprawa habilitacyjna, Moje badania po habilitacji, Opracowania syntetyczne, napisane z pozycji historyka kultury i badacza dziejów Kościoła, Powrót do kultury brytyjskiej i amerykańskiej, Fascynacja Faustem i Johanem Wolfgangiem Goethem, Edycja źródłowa listów Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety Sieniawskiej, Moje najważniejsze wystąpienia na konferencjach naukowych. Podróże do Rzymu i Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec (Oldenburg – Rostock), Moje miejsce w strukturze organizacyjnej w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, Praca dydaktyczna – rodzaj zajęć, seminaria magisterskie, wykształceni doktorzy, Działalność społeczna i organizacyjna

ROZDZIAŁ 4
Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej (Cyprian Kamil Norwid, Przeszłość) / 151

Moje refleksje na temat historii, a w szczególności historii kultury

ROZDZIAŁ 5
Ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił (Ewangelia Łukasza 24, 29) / 169

Rok akademicki 2019/2020 – epidemia, ostatni rok mojej pracy na uniwersytecie

ROZDZIAŁ 6
W emeryturze nie ma nic złego, pod warunkiem że nie dopuścimy, aby nam przeszkadzała w pracy (Benjamin Franklin) / 175

Emerytura i co dalej?

Dni człowieka są jak trawa. Kwitnie jak kwiat na polu: ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma. I miejsce, gdzie był, już go nie poznaje (Psalm 103, 15–16) / 187

FOTOGRAFIE I REPRODUKCJE FOTOGRAFICZNE DOKUMENTÓW / 199
SPIS ODPISÓW LISTÓW, FOTOGRAFII I REPRODUKCJI FOTOGRAFICZNYCH DOKUMENTÓW /219

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Kazimierz Maliszewski

    Emerytowany profesor zwyczajny, długoletni kierownik Zakładu Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Podejmował i kontynuuje badania w dziedzinie kultury baroku (szczególnie w aspekcie studiów nad sarmatyzmem jako fenomenem kulturowym) i wczesnego oświecenia (m.in. w zakresie badań nad życiem umysłowym Londynu XVIII w.), komunikacji społecznej i mentalności w czasach nowożytnych, staropolskiej religijności i dziejów Kościoła katolickiego w XVI–XVIII stuleciu. Autor ponad 160 publikacji naukowych, w tym książek: Jakub Kazimierz Rubinkowskiszlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy (1982), Obraz świata i Rzeczypospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku (1990), Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej (2001), W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie (2006), Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji (2010), Stolica świata. Studia z dziejów życia kulturalnego i umysłowego Londynu w XVIII wieku (2014), Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej (2017). Poza tym współwydawca (wspólnie z Adamem Kucharskim) Listów Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726) (Toruń 2017).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum