• Home
  • Chemia
  • Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe. Skrypt dla studentów I roku chemii

Edward Szłyk

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe. Skrypt dla studentów I roku chemii

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1816-7
Publication year:
2005
Pages number:
254
Nr wydania:
3
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

Miękka

Edward Szłyk

Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i miareczkowe. Skrypt dla studentów I roku chemii

Kategoria produktu:

Skrypt, który oddajemy do rąk studentów I roku kierunku chemii dla uzyskania dyplomu licencjata, obejmuje zagadnienia klasycznej chemii analitycznej. Opisane zostały metody oznaczeń wagowych i objętościowych (miareczkowe). Celem skryptu jest umożliwienie poznania i zrozumienia przez studentów praw chemicznych wykorzystywanych w ilościowym ustalaniu składu chemicznego substancji oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów analitycznych. Oprócz podstawowych oznaczeń wynikających z programu studiów dodatkowo wprowadzono procedury analizy ilościowej niektórych produktów żywnościowych. Ma to na celu powiązanie wiedzy teoretycznej studentów z zakresu chemii analitycznej, z praktyką laboratoryjną w przemyśle. W tym aspekcie skrypt ten może być pomocny także dla chemików analityków, pracujących w laboratoriach kontroli jakości. Tytuł skryptu zobowiązuje nas do przygotowania dalszych części, które będą poświęcone metodom analizy instrumentalnej.

Spis treści
1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA CHEMII ANALITYCZNEJ: 1.1. Metody analizy ilościowej * 1.2. Pobieranie próbek do analizy * 1.3. Metody przygotowania próbek * 1.3.1. Metody mineralizacji suchej (spopielanie) * 1.3.2. Mineralizacja mokra * 1.4. Kryteria wyboru metody * Literatura
2. SPRZĘT LABORATORYJNY: 2.1. Standardowy sprzęt laboratoryjny * 2. l. l. Sprawdzanie pojemności i kalibrowanie naczyń miarowych * 2.1.2. Odmierzanie cieczy za pomocą pipety * 2.1.3. Rozcieńczanie roztworów w kolbie * 2.1.4. Użytkowanie biurety * 2. l .5. Wyznaczanie współmierności kolby z pipetą * 2.1.6. Mycie naczyń * 2.2. Wagi i ważenie * 2.2. l. Przygotowanie odważek (próbek analitycznych) * 2.2.2. Zasady prawidłowego ważenia * 2.2.3. Naczynia do odważania * Literatura * 3. l. Wstęp teoretyczny * 3.1.1. Osady w analizie chemicznej * 3. l .2. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności * 3.1.3. Czynniki wpływające na rozpuszczalność * 3.1.4. Otrzymywanie czystych osadów * 3.1.5. Techniki pracy w analizie wagowej * 3.2. Przykłady oznaczeń wagowych * Literatura
4. PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY OBJĘTOŚCIOWEJ: 4. l. Dysocjacja elektrolityczna * 4.1.1. Stała dysocjacji i stopień dysocjacji * 4.1.2. Teorie kwasów i zasad * 4.1.3. Reakcje protolityczne * 4.1.3.1. Hydroliza soli słabego kwasu i mocnej zasady * 4.1.3.2. Hydroliza soli mocnego kwasu i słabej zasady * 4.1.3.3. Hydroliza soli słabego kwasu i słabej zasady * 4.2. Roztwory buforowe * 4.3. Procesy redukcyjno-oksydacyjne * 4.3.1. Stała równowagi reakcji redoks * 4.3.2. Wpływ pH na przebieg reakcji redoks * 4.3.3. Wpływ reakcji kompleksowania na potencjał redoks * 4.4. Związki kompleksowe * 4.4. l. Kompleksy chelatowe * 4.4.2. Stałe trwałości kompleksów * 4.4.3. Czynniki wpływające na trwałość kompleksu * 4.4.4. Zastosowanie reakcji kompleksowania w analityce * Literatura
5. ALKACYMETRIA: 5.1. Wskaźniki pH * 5.2. Krzywe miareczkowania * 5.2. l. Miareczkowanie mocnego kwasu (zasady) mocną zasadą (kwasem) * 5.2.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocną zasadą * 5.2.3. Miareczkowanie słabej zasady mocnym kwasem * 5.2.4. Miareczkowanie słabego kwasu słabą zasadą * 5.2.5. Miareczkowanie wieloprotonowych kwasów i zasad * 5.3. Substancje podstawowe i roztwory mianowane * 5.3.1. Mianowany roztwór kwasu solnego * 5.3.2. Mianowany roztwór wodorotlenku sodu * 5.4. Przykłady oznaczeń acydymetrycznych * 5.5. Przykłady oznaczeń alkalimetrycznych * Literatura
6. REDOKSYMETRIA: 6. l. Krzywe miareczkowania * 6.2. Wskaźniki redoks * 6.3. Manganometria * 6.3. l. Przygotowanie i nastawianie miana roztworu * 6.3.2. Przykłady oznaczeń manganometrycznych * 6.4. Jodometria * 6.4.1. Przygotowanie i mianowanie roztworu * 6.4.2. Przykłady oznaczeń jodometrycznych * 6.5. Bromianometria * 6.5.1. Przygotowanie i mianowanie roztworu * 6.5.2. Przykłady oznaczeń bromianometrycznych * 6.6. Inne metody redoksymetryczne * Literatura
7. ANALIZA STRĄCENIOWA: 7.1. Krzywa miareczkowania strąceniowego * 7.2. Metody wyznaczania punktu równoważnikowego * 7.3. Argentometria * 7.3. l. Przygotowanie i nastawianie miana roztworu * 7.3.2. Przykłady oznaczeń argentometrycznych * Literatura
8. KOMPLEKSOMETRIA: 8. l. Krzywe miareczkowania * 8.2. Wskaźniki wykorzystywane w kompleksometrii * 8.3. Sposoby miareczkowania roztworem EDTA * 8.4. Przygotowanie i mianowanie 0,05 M roztworu EDTA * 8.5. Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych * Literatura

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum