Mirosław Haffer (red.)

Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
832-31-177-3-
Publication year:
2004
Pages number:
204
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Mirosław Haffer (red.)

Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego

Kategoria produktu:

pis treści
Wstęp; Charakterystyka badanych przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) (Podmioty gospodarki narodowej w regionie kujawsko-pomorskim * Liczebność i struktura badanych przedsiębiorstw * Wydatki przedsiębiorstw ponoszone na działalność innowacyjną * Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw); Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz ich potrzeby dotyczące innowacji (Mirosław Haffer) (Rodzaje wdrożonych innowacji i źródła ich pochodzenia * Wpływ wdrożonych innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw * Potrzeby wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach * Postrzegane źródła pochodzenia pożądanych innowacji); Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw oraz potrzeby jego rozwoju (Rafał Haffer) (Cele i priorytety działalności innowacyjnej przedsiębiorstw * Wpływ posiadanych zasobów na tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach * Potrzeby rozwoju zasobów tworzących potencjał innowacyjny przedsiębiorstw * Potrzeby zewnętrznego wsparcia przedsiębiorstw w rozwoju proinnowacyjnych zasobów); Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego (Agata Sudolska) (Intensywność współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego * Innowacyjność rezultatów współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego * Potrzeba proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego); Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu (Sławomir Żak) (Rola instytucji wspierania biznesu w pobudzaniu innowacyjności przedsiębiorstw * Intensywność współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu * Wpływ instytucji wspierania biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw * Potrzeba umacniania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu); Ocena instrumentów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw (Agata Sudolska) (Znajomość i zakres korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów wspierania biznesu * Wpływ wykorzystywanych instrumentów na innowacyjność przedsiębiorstw * Potrzeba korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów wspierania biznesu); Czynniki otoczenia stymulujące i hamujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) (Wpływ czynników makrootoczenia na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ instytucji wspierania biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ podmiotów otoczenia sektorowego na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw); Wpływ infrastruktury regionu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw (Sławomir Żak) (Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw * Wpływ gminnych elementów infrastruktury na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ sfery otoczenia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ infrastruktury społecznej na innowacyjność przedsiębiorstw regionu * Wpływ infrastruktury technicznej na innowacyjność przedsiębiorstw regionu); Wnioski z badań i rekomendacje dla strategii innowacyjnej regionu (Mirosław Haffer) (Wnioski i rekomendacje ogólne * Wnioski i rekomendacje szczegółowe); Zakończenie; Literatura

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum