SKIP_TO
Kategoria: Nauki społeczne / Ekonomia i zarządzanie

Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego

autorzy: Mirosław Haffer redaktorzy: Mirosław Haffer
Rok wydania:2004 Nr wydania:1 Liczba stron:204 ISBN:832-31-177-3-
OPIS

pis treści
Wstęp; Charakterystyka badanych przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) (Podmioty gospodarki narodowej w regionie kujawsko-pomorskim * Liczebność i struktura badanych przedsiębiorstw * Wydatki przedsiębiorstw ponoszone na działalność innowacyjną * Konkurencyjność badanych przedsiębiorstw); Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz ich potrzeby dotyczące innowacji (Mirosław Haffer) (Rodzaje wdrożonych innowacji i źródła ich pochodzenia * Wpływ wdrożonych innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw * Potrzeby wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach * Postrzegane źródła pochodzenia pożądanych innowacji); Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw oraz potrzeby jego rozwoju (Rafał Haffer) (Cele i priorytety działalności innowacyjnej przedsiębiorstw * Wpływ posiadanych zasobów na tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach * Potrzeby rozwoju zasobów tworzących potencjał innowacyjny przedsiębiorstw * Potrzeby zewnętrznego wsparcia przedsiębiorstw w rozwoju proinnowacyjnych zasobów); Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego (Agata Sudolska) (Intensywność współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego * Innowacyjność rezultatów współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego * Potrzeba proinnowacyjnej współpracy przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego); Stan i potrzeba współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu (Sławomir Żak) (Rola instytucji wspierania biznesu w pobudzaniu innowacyjności przedsiębiorstw * Intensywność współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu * Wpływ instytucji wspierania biznesu na innowacyjność przedsiębiorstw * Potrzeba umacniania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami wspierania biznesu); Ocena instrumentów wspierania innowacyjności przedsiębiorstw (Agata Sudolska) (Znajomość i zakres korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów wspierania biznesu * Wpływ wykorzystywanych instrumentów na innowacyjność przedsiębiorstw * Potrzeba korzystania przez przedsiębiorstwa z instrumentów wspierania biznesu); Czynniki otoczenia stymulujące i hamujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw (Maciej Zastempowski) (Wpływ czynników makrootoczenia na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ instytucji wspierania biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ podmiotów otoczenia sektorowego na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw); Wpływ infrastruktury regionu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw (Sławomir Żak) (Regionalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw * Wpływ gminnych elementów infrastruktury na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ sfery otoczenia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw * Wpływ infrastruktury społecznej na innowacyjność przedsiębiorstw regionu * Wpływ infrastruktury technicznej na innowacyjność przedsiębiorstw regionu); Wnioski z badań i rekomendacje dla strategii innowacyjnej regionu (Mirosław Haffer) (Wnioski i rekomendacje ogólne * Wnioski i rekomendacje szczegółowe); Zakończenie; Literatura

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.