• Home
  • Studia z palatalności w językach słowiańskich

Irena Sawicka, Stefan Grzybowski

Studia z palatalności w językach słowiańskich

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1040-9
Publication year:
1999
Pages number:
204
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

13,00 zł

Miękka

Irena Sawicka, Stefan Grzybowski

Studia z palatalności w językach słowiańskich

W proponowanej publikacji przedstawiamy kilka wybranych zagadnień, związanych z funkcjonowaniem cechy palatalności spółgłoskowej. W doborze zagadnień kierowaliśmy się obrazem typologiocznym Słowiańszczyzny. Jest to więc zestaw najważniejszych problemów "palatalnościowych", które biorą udział w fonetycznej dyferencji języków słowiańskich. Szczególny nacisk został położony na dyskusyjne problemy fonetyki polskiej. Nie znaczy to oczywiście, że zestaw ten wyczerpuje problem. Traktujemy tę pracę jako rozpoczynającą sudia szczegółowe. W przygotowaniu znajdują się studia na temat palatalności asymilacyjnej w języku polskim.

Spis treści
Problemy typologii fonetycznej słowiańszczyzny (Irena Sawicka)

Podstawowe zróżnicowania fonetyczne Słowiańszczyzny (Podział Słowiańszczyzny ze względu na ubogą/bogatą korelację miękkości *Biegun południowozachodni *Biegun północnowschodni *Pozycja polszczyzny)

Realizacja miękkich spółgłosek labialnych, różnice stopnia miękkości (Występowanie miękkich wargowych w językach słowiańskich *Problem stopnia miękkości)

Palatalne odpowiedniki obstruentów welarnych w językach słowiańskich (Zarys funkcjonowania palatalnych odpowiedników welarnych obstruentów w językach słowiańskich *Akustyczne cechy polskich i bułgarskich palatalnych odpowiędników welarnych obstruentów *Bałkańskie palatalne *Stosunki dystrybucyjno-funkcjonalne w zakresie welarnych obstruentów i ich miękkich odpowiedników w języku polskim *Dodatek)

Uwagi na temat frekwencji spółgłosek palatalnych

Status fonematyczny palatalności w językach słowiańskich (Stefan Grrybowski)

Języki o rozbudowanej korelacji miękkościowej (Język rosyjski *Język białoruski *Język ukraiński *Język polski *Język dolnołużycki *Język górnołużycki *Język słowacki *Język bułgarski)
Języki o szczątkowej korelacji miękkościowej (Język czeski *Język macedoński *Język chorwacki i serbski *Język słoweński)

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum