• Home
  • Zeszyt Naukowy Doktorantów I

Józef Stawicki

Zeszyt Naukowy Doktorantów I

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1079-4
Publication year:
1999
Pages number:
191
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,00 zł

Józef Stawicki

Zeszyt Naukowy Doktorantów I

Spis treści

Wstęp, (Józef Stawicki)
Ladislav Blazek, Corporate Governance in the Czech Republic
Theodor Nebl, Teoretyczne podstawy typologii form organizacji w produkcji
Magdalena Dymus, Europejski System Banków Centralnych
Witold Goszka, Własność pracownicza w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Ewa Kulesza, Znaczenie położenia przygranicznego w rozwoju lokalnym (na przykładzie gminy Braniewo)
Katarzyna Miedzińska, Budownictwo mieszkaniowe - formy popierania a alternatywny rozwój (analiza porównawcza)
Michał Moszyński, Unia walutowa a rynek pracy
Jolanta Onoszko, Kategoria ryzyka i możliwości identyfikacji jego źródeł z zakresie działalności kredytowej banku
Robert Piekarski, Wykorzystanie metody taksacji w czasie przeprowadzania auditów systemu zarządzania jakością i ochroną środowiska (na przykładzie Apator S.A. w Toruniu)
Artur Piotrowicz, Analiza sektora przemysłu spirytusowego w Polsce
Dariusz Piotrowski, Bankowość inwestycyjna w Polsce
Joanna Szymańska, Zwolnienia i preferencje w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Wojciech Szymczak, Finansowe uwarunkowania rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum