Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Nakład wyczerpany

ISBN:
832-31-149-6-
Publication year:
2002
Pages number:
152
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

Miękka

Justyna Olszewska-Świetlik

Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87

Kategoria produktu:

Ze Wstępu
Założeniem pracy było ustalenie technologii i techniki śląskiego warsztatu malarskiego, który w latach 1486/ 1487 wykonał nastawę zdobiącą niegdyś główny ołtarz w kościele pojoannickim pw. św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. Anonimowy autor, na podstawie dat przedstawianych na kwaterach malarskich retabulum, został nazwany Mistrzem lat 1486/87. Do naszych czasów nie zachowała się w całości żadna z dawnych nastaw ołtarzowych, więc opracowanie pełnego zakresu prac wykonywanych w pracowni było niemożliwe, dlatego został on zawężony do działalności malarskiej.

W toku badań prowadzonych przez historyków sztuki z warsztatem powiązano grupę dzieł odznaczających się podobnym stylem malarskim. W źródłach pisanych znajdujemy niejednokrotnie różne opinie na temat przynależności poszczególnych dzieł uważanych za powstałe w pracowni Mistrza lat 1486/87. W związku z powyższym, punktem wyjścia i zarazem podstawowym materiałem badawczym jest zachowany zespół dwustronnie malowanych kwater, tworzących niegdyś skrzydła retabulum strzegomskiego - bezsporne dzieło warsztatu. W celu przedstawienia wiarygodnego wizerunku technologii i technik stosowanych przez Mistrza lat 1486/87 oraz uzyskania materiału porównawczego badania rozszerzono o dodatkowe cztery dzieła. W wyborze uwzględniono te obiekty, które większość badaczy wiązała z pracownią Mistrza lat 1486/87. Niemały wpływ miał także stan zachowania obrazów oraz możliwość przeprowadzenia analiz.


Wstęp
Anonimowy autor nastawy ołtarzowej ze Strzegomia tzw. Mistrz lat 1486/87 ukazany przez pryzmat przypisywanych mu dzieł
Stan badań
Zarys historii i stan zachowania badanych dzieł Mistrza lat 1486/87
Nastawa ołtarzowa ze Strzegomia (datowana 1486/1487)
Fragment tablicy Adoracja Dzieciątka - Biczowanie z retabulum w kościele Panny Marii Na Piasku we Wrocławiu (datowany 1485)
Epitafium księcia Wacława Żagańskiego z kościoła p.w. św. Barbary we Wrocławiu (datowane 1488)
Obraz wotywny Chrystus Bolesny ofiarowany przez Boga Ojca z kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu (datowany 1492)
Epitafium Andrzeja Steinberga z kościoła parafialnego p.w. św. św. Stanisława i Wacława w Świdnicy (datowane 1494)
Przedmiot i metody badań
Budowa techniczna obrazów przypisywanych tzw. Mistrzowi lat 1486/87, na podstawie kompleksowych badań
Podobrazia
Zaprawy i przeklejenia
Rysunek
Złocenia i srebrzenia
Imitacje tkanin brokatowych
Zestawienie technik z zastosowaniem złota i srebra w obrazach przypisywanych Warsztatowi Mistrza lat 1486/87
Warstwy malarskie
Imitacje ornamentu tkanin wykonane przy użyciu patronu
Wnioski
Podsumowanie wyników badań z ukazaniem warsztatu Mistrza lat 1486/87 na tle polskiego i europejskiego malarstwa XV wieku
Literatura
Spis ilustracji
Summary
Ilustracje

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum