Zofia Abramowiczówna

O sztuce starożytnej

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1502-8
Publication year:
2002
Pages number:
152
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka ze skrzydełka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,00 zł

Miękka ze skrzydełka

Zofia Abramowiczówna

O sztuce starożytnej

Kategoria produktu:

Spis treści
Słowo wstępne * Przedmowa * Notatki o sztuce starożytnej * Bliski Wschód * Egipt: Stare Państwo, Średnie Państwo, Nowe Państwo * Mezopotamia * Babilonia * Asyria * Persja * Kultura egejska * Kultura mykeńska * Troada * Hellada: Epoka archaiczna, Epoka klasyczna, Epoka hellenistyczna * Etruria * Rzym * Sztuka wczesnochrześcijańska: Okres katakumbowy, Okres bazylikowy * Uwagi (zamiast posłowia)

Ze Słowa wstępnego:
Notatki z wykładów poświęconych sztuce starożytnej, które przez trzydzieści lat prowadziła dla studentów filologii klasycznej prof. Zofia Abramowiczówna (1906-1988), były przechowywane przez wielu słuchaczy nie tylko jako cenna pamiątka z czasów studiów, wspomnienie wrażeń, jakie towarzyszyły wszystkim, którym dane było zetknąć się z wielką humanistką, ale też jako syntetyczny przewodnik po skarbach antycznej cywilizacji, który niejeden ze słuchaczy wykładów zabierał ze sobą wszędzie tam, gdzie miał okazję zetknąć się ze starożytnym dziedzictwem. Wszyscy, którzy słuchali wykładów, pamiętają ich szczególny rytm, systematyczność i gruntowność, troskę o jasność i bogactwo treści, a przede wszystkim ich głęboko osobisty charakter, tak odległy od uniwersyteckiej rutyny. Notatki te kiedyś ktoś przepisał na maszynie, później ktoś inny powielił i tak zaczęły one żyć własnym życiem już po śmierci ich Autorki.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum