Józef Poklewski, Tomasz F. de Rosset

Rozważania o smaku artystycznym

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1510-9
Publication year:
2002
Pages number:
320
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

43,00 zł

Józef Poklewski, Tomasz F. de Rosset

Rozważania o smaku artystycznym

Kategoria produktu:

Spis treści
Od redakcji
Krzysztof Pomian - Francis Haskell i problem smaku artystycznego
Zygmunt Waźbiński - Pojęcie uomo del gusta Baltasara Castiglione i jego niezwykła kariera w kulturze europejskiej
Kinga Szczepkowska-Naliwajek - Smak artysty i miłośnika sztuki w kulturze dworskiej przełomu XIV i XV wieku
Michał Woźniak - Tradycjonalizm i modernizacja sprzętów liturgicznych w Prusach Królewskich w okresie nowożytnym
Beata Purc-Stępniak - Homo bullaw malarstwie przedstawiającym "kunstkammery"
Danuta Künstler-Langner - Barokowy gust literacki. W świecie emblematów i poezji medytacyjnej
Justyna Guze - Rysunek jako wyraz gustu i jako element wystroju wnętrza w połowie XVIII w. Komunikat
Ewa Manikowska - Oglądając Perseusza. Rzeźba i jej odbiorca na przełomie XVIII i XIX wieku
Janusz Krawczyk - Kryteria oceny mebli dawnych we Francji w wieku XVIII
Danuta Natalia Zasławska - W guście chińskim - ideowe implikacje chinoiserie w Europie od XVII do początków XIX wieku
Danuta Kowalewska - Zagadnienie "dobrego gustu" w dyskusjach teoretycznych i praktyce literackiej polskiego oświecenia
Dariusz Dąbrowski - "W celu zapobieżenia licznym nadużyciom, jakich dopuszczają się niekompetentni dostarczyciele obrazów i rzeźb religijnej treści do domów bożych". Historia pewnej akcji przeciw kiczowi w kościołach, przeprowadzonej w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Królestwie Polskim
Agnieszka Kluczewska-Wójcik - Od japonaiseries do japonizmu: Japonia w sztuce i modzie przełomu wieków
Dariusz Kacprzak - O smaku artystycznym łódzkich przemysłowców drugiej połowy XIX i początku XX wieku
Ewa Różalska - Fabrykancki gust - czyli o głównej łódzkiej ulicy i malarskiej dekoracji kamienicy przy ul. Piotrkowskiej
Józef Poklewski - O guście artystycznym w międzywojennym Wilnie
Józef Tarnowski - Kultury gustu a znawstwo w architekturze XX wieku
Bogumiła J. Rouba - Zagadnienie gustu we współczesnych realizacjach restauratorskich na wybranych przykładach
Grażyna Bastek - Dawni mistrzowie we współczesnych muzeach
Sławomir Bołdok - Smak artystyczny Polaków w kontekście rynku sztuki
Lech Brusewicz - Naśladować czy współczuć rodzinie kolekcjonera? Uwagi w związku z wystawą "Artyści szkoły toruńskiej" ze zbiorów Andrzeja Lubawego

Od redakcji
Pojęcie "dobrego smaku" czy też "dobrego gustu" w mowie potocznej, zgodnie z tradycją dawnych uczonych rozpraw, używane jest na oznaczenie wrodzonych, albo kiedy indziej nabytych kwalifikacji człowieka, które pozwalają mu na bezbłędne dostrzeżenie, właściwą ocenę i wybór rzeczy (dzieła sztuki, biżuteria, ubranie), otoczenia (pejzaż, mieszkanie), zwrotów językowych itd. najbardziej pięknych, eleganckich, stosownych. W odniesieniu do dziedziny artystycznej oznacza tu ono również znajomość reguł i zasad piękna, które pozwalają wśród wielu obrazów, rzeźb, rysunków oraz wierszy, powieści czy filmów wyróżnić te, zasługujące na miano prawdziwego dzieła sztuki.

W interpretacji zjawisk artystycznych i w ogóle we współczesnej humanistyce pojęcia te - jako wyraz raz na zawsze ustalonego kanonu tzw. piękna absolutnego - od dawna stały się już anachroniczne. Toteż i książka, którą oddajemy czytelnikowi, nie ma na celu rozważania kwestii związanych ze "smakiem artystycznym" ujętych w ten sposób. Nie próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, ani tym bardziej pouczać autorytatywnie kogokolwiek o tym, czym jest, a czym nie jest dobry smak i co jest, a co nie jest w dobrym smaku - czyli co jest, a co nie jest piękne, eleganckie, stosowne. To bowiem żadnym dyskusjom podlegać nie powinno, bo chociaż mówi się U y a le gout et le gout (są gusta i guściki), co zakłada wyższość jednego nad drugim - czyż nie mówi się także de gustibus non disputandum est?

  • Małgosia

    Świetna książka, ale nieosiągalna. Przydałby się dodruk, albo chociaż wersja cyfrowa!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum