Jerzy Białocerkiewicz, Oksana Jacyszyna

Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2152-7
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
170
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

Jerzy Białocerkiewicz, Oksana Jacyszyna

Polska dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do członkostwa

Kategoria produktu:

Polska: dwa lata w Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami
aspirującymi do członkostwa jest efektem pracy studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz naszych przyjaciół i partnerów i Kijowa - studentów i pracowników Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Jest to pierwsza publikacja Studenckiego Koła Naukowego Międzynarodowego Prawa Publicznego.
Koło powstało w 2005 r. Zrzesza ono studentów prawa i europeistyki oraz współpracuje z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Niniejsza publikacja jest pokłosiem polsko-ukraińskiej konferencji okrągłego stołu.

Spis Treści


J. BIAŁOCERKIEWICZ Słowo wstępne
O. JACYSZYNA Słowo wstępne
Wykaz skrótów

Część I
ZASADY FUNKCJONOWANIA I PRZESTRZEGANIA PRAW CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ

B. PISZCZEK Problematyka suwerenności państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
N. GABIEŃSKA Obywatelstwo europejskie
M. KOSIEDOWSKA Prawa człowieka w systemie normatywnym Wspólnot Europejskich
A. KRAJECKA Prawa człowieka jako prawa podstawowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

CZĘŚĆ II
WPŁYW CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ NA PRAWO POLSKIE

M. KOLASIŃSKI Globalizacja, Microsoft i ochrona konkurencji w Polsce
K. TYMIŃSKA Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej
M.KIEDA Nowe perspektywy przed młodymi Polakami w UE
A. KUSTRA Supremacja prawa wspólnotowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
M.KRYWKO Ochrona konsumenta w świetle ustawy z dnia 2 marca 2000 r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produktniebezpieczny
M. SZREFFEL Ewolucja polskiego rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej
K. ELISZYJEWA ABUHUSAJNIVNA Podsumowanie dwuletniego uczestnictwa Polski w UE: ukraiński punkt widzenia

CZĘŚĆ III
PERSPEKTYWA CZŁONKOSTWA UKRAINY W UNII EUROPEJSKIEJ. WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA

K.WITKOWSKA-CHRZCZONOWICZ Europejskie opcje integracyjne wybranych państwczłonkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Włoch,Francji i Polski oraz perspektywy dla Ukrainy
J. JAKOVENKO Rozwój stosunków Ukrainy z Unią Europejską w kontekście jej rozszerzenia
S. SACHNO Doświadczenia państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej w procesach międzynarodowych: znaczenie dla Ukrainy
I. CZERIŃKO Specyfika dialogu polsko-ukraińskiego w aspekcie europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy
K. POLIWODA Euroregiony w polsko-ukraińskich obszarach przygranicznych: doświadczenie współpracy i porozumienia
J. SZELKOWNIKOWA Kwestia ludności narodowości polskiej na Ukrainie w kontekście polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych
J. MROWINSKI Współpraca polsko-ukraińska na tle członkostwa w Unii Europejskiej

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum