Beata Hołowiecka

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1729-2
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
170
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

Beata Hołowiecka

Oddziaływanie społeczno gospodarcze miasta

Kategoria produktu:

Spis treści
Od Autorki; Wstęp (Cel i zakres pracy * Teoretyczno-metodologiczne problemy badań oddziaływania miast * Przegląd literatury * Metody badań i ocena materiałów źródłowych); Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Torunia (Położenie geograficzne, komunikacyjne i ekonomiczne Torunia * Miejsce Torunia w regionalnej sieci osadniczej i jego potencjał ludnościowy * Przeszłość miasta i jej wpływ na rozwój funkcjonalny); Migracje stałe jako wyznacznik oddziaływania miasta (Migracje stałe krajowe i zagraniczne * Migracje stałe o zasięgu regionalnym i lokalnym); Oddziaływanie miasta w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego (Struktura szkolnictwa ponadpodstawowego i jego zasięg oddziaływania * Zasięg oddziaływania Torunia jako ośrodka szkolnictwa wyższego); Funkcje administracyjna i kulturalna i ich zasięg oddziaływania (Zasięg oddziaływania instytucji kulturalnych Torunia * Formalny obszar obsługi wynikający z pełnionych funkcji administracyjnych * Strefa wpływu kształtowana przez pozostałe funkcje wyższego rzędu); Rola turystyki w kształtowaniu obszaru oddziaływania miasta (Wielkość ruchu turystycznego * Segmentacja przestrzenna rynku turystycznego Torunia); Strefa wpływu Torunia wyznaczona na podstawie zasięgu codziennych dojazdów (Wielkość i zasięg dojazdów do pracy * Strefa codziennych dojazdów do szkół ponadpodstawowych * Usługi materialne Torunia i ich zasięg oddziaływania na podstawie ruchliwości przestrzennej ludności); Powiązania przestrzenne Torunia wynikające z działalności podmiotów gospodarczych (Przemiany struktury gospodarczej miasta * Przepływy towarowe i związki kooperacyjne podmiotów gospodarczych); Próba delimitacji stref wpływu Torunia. Uwagi końcowe; Literatura; Socio-Economic Influence of the Town. The Case of Toruń. Summary

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum