Józef Szudy

Fizyka polska u progu Trzeciego Tysiąclecia

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-0978-8
Rok wydania:
1998
Liczba stron:
103
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

3,00 zł

Józef Szudy

Fizyka polska u progu Trzeciego Tysiąclecia

Kategoria produktu:

W niniejszym tomie zawarte są teksty referatów z Sesji Naukowej pt.,,Fizyka u progu Trzeciego Tysiąclecia" (27-28 lutego 1998 r.), która zostałazorganizowana przez Instytut Fizyki UMK, Komitet Fizyki PAN i Polskie TowarzystwoFizyczne. Na sesji zabierali głos przedstawiciele głównych kierunków prowadzonychw Polsce badań w dziedzinie fizyki.

Przedmowa (Józef Szudy)
Jan Stankowski, Na otwarcie Sesji z okazji 100 rocznicy urodzinAleksandra Jabłońskiego
Dyskusja okrągłego stołu
Andrzej Hrynkiewicz, Wprowadzenie do dyskusji
Andrzej K. Wróblewski, Stan obecny i perspektywy rozwoju fizykiw Polsce
Ryszard Sosnowski, Polska fizyka wysokich energii u progu TrzeciegoTysiąclecia
Jerzy Lukierski, Podstawy teorii oddziaływań fundamentalnychu progu Trzeciego Tysiąclecia
Andrzej Budzanowski, Fizyka jądrowa w Polsce u progu TrzeciegoTysiąclecia
Marek J. Sadowski, Fizyka plazmy i badania nad kontrolowanąsyntezą jądrową w Polsce u progu Trzeciego Tysiąclecia
Józef Smak, Astrofizyka polska u progu Trzeciego Tysiąclecia
Tomasz Dietl, Fizyka półprzewodników w Polsce - uwagi o stanieobecnym i perspektywach
Andrzej Graja, Fizyka organicznego ciała stałego
Jan Klamut, Polska fizyka ciała stałego u progu następnego wieku:magnetyzm i nadprzewodnictwo
Tomasz Dohnalik, Fizyka atomowa, molekularna, optyka (FAMO)i akustyka w Polsce u progu Trzeciego Tysiąclecia
Józef Szudy, Spektroskopia zderzeniowa, fizyka chemiczna i fotofizykau progu Trzeciego Tysiąclecia
Stanisław Chwirot, Fizyka zderzeń elektronowych w Polsce dziśi jutro
Danuta Frąckowiak, Biofizyka, fizyka medyczna i ekologia
Bogdan Lesyng, Biofizyka molekularna na progu nowego tysiąclecia
Wojciech Gawlik, Głos w dyskusji na temat zadań fizyki polskieju progu III Tysiąclecia
Jan Kołaczkiewicz, Głos w dyskusji okrągłego stołu na tematprzyszłości polskiej fizyki
Kazimierz Grotowski, Głos w dyskusji na temat stanu i przyszłościfizyki polskiej
Andrzej Hrynkiewicz, Zakończenie dyskusji okrągłego stołu
Brian G. Wybourne, Notes for Jabłoński speech
Wykłady im. Aleksandra Jabłońskiego

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum