Mieczysław Wojciechowski (red.)

Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1118-9
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

24,00 zł

miękka

Mieczysław Wojciechowski (red.)

Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1918-1945

Kategoria produktu:

Tematyka mniejszego zbioru studiów dotyczy dwóch ważnych okresów historycznych: międzywojennego dwudziestolecia oraz II wojny światowej. Spośród ogólnej liczby dwunastu studiów stanowiących zawartość niniejszego tomu, aż dziewięć dotyczy okresu międzywojennego. Przedstawiono w nich postawę Polski wobec Ligi Narodów i wpływ warunków wewnętrznych oraz zewnętrznych na ewolucję tego stanowiska w okresie dwudziestolecia międzywojennego; projekt odmiennego - aniżeli przez pryzmat Ligi Narodów - spojrzenia na kwestię integracji europejskiej w kontekście idei "Paneuropy"; miejsce Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w procesie integracji w Europie.
Prezentowaną publikację można traktować jako głos w dyskusji na temat kształtów i kierunków procesu integracji europejskiej, która toczy się obecnie.

Fragment ze wstępu Mieczysław Wojciechowski

Waldemar Michowicz - Ewolucja stanowiska Polski wobec Ligi Narodów w okresie międzywojennym
Teresa Kulak - Polska wobec Ligi Narodów w latach 1935-1936. (W związku z politycznymi zmianami w sytuacji europejskiej)
Krzysztof Ruchniewicz - Paneuropa kr. Richarda Coudenhove-Kalergiego a Polska
Bogdan Koszel - Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia w myś1i i praktyce politycznej Niemiec w XX wieku
Włodzimierz Stępiński - Społeczeństwo pruskiej prowincji Pomorze wobec powstania II Rzeczypospolitej w latach 1918-1919. Psychologiczne i polityczne przesłanki postaw społeczeństwa pogranicza
Mieczysław Wojciechowski - Rola traktatu wersalskiego w kształtowaniu stosunków międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie realizacji przez Niemcy postanowień traktatowych w sprawie przekazania Polsce części prowincji Prusy Zachodnie w latach 1919-1920
Stanisław Sierpowski - Uwarunkowania narodzin planu Brianda o europejskiej federacji
Mariusz Wołos - Postawa państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec francuskiej koncepcji paktu wschodniego w latach 1934-1935
Mieczysław Nurek - Dyplomacja brytyjska wobec kwestii integracji w rejonie Morza Bałtyckiego 1919-1939
Wojciech Wrzesiński - Problem integracji europejskiej w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej
Bronisław Pasierb - Koncepcje bezpiecznej Europy w polskiej myśli politycznej czasu II wojny światowej
Włodzimierz Jastrzebski - Opinie polskiego społeczeństwa czasu II wojny światowej na temat powojennego ładu europejskiego

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum