Anna Łopuska, Bożena Szmelter-Fausek (red.)

Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII/ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2121-3
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
253
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

miękka

Anna Łopuska, Bożena Szmelter-Fausek (red.)

Konserwacja zabytków - studia i praktyka. Tom VII/ Art conservation-restoration - Studies and practice. Vol. VII

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni)

Z ogromną radością piszemy tych parę słów, które poprzedzą zbiór arty­kułów wygłoszonych podczas VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Absolwentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki „KON­SERWACJA ZABYTKÓW - STUDIA I PRAKTYKA", która odbyła się na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 13-15 października 2005 r. Sesja wpisała się w ośmioletnia tradycję Ogólnopolskich Konferen­cji „Studenci o Konserwacji", jednak tym razem miała charakter wyjątkowy, ponieważ udało się ją zorganizować w skali międzynarodowej. Wzięli w niej udział Studenci, Absolwenci i Profesorowie z sześciu europejskich ośrod­ków kształcących konserwatorów-restauratorów - z Czech, Grecji, Niemiec i Szwajcarii, a także z trzech polskich uczelni - z Krakowa, Torunia i War­szawy. Zgromadzenie dało okazję do spotkań, wymiany doświadczeń kon­serwatorskich oraz nawiązania kontaktów na szczeblu międzynarodowym, a takie wydarzenia mają szczególną wartość w naszej profesji.

Tematyka prezentacji jest równie bogata i interesująca, jak różne naro­dowości ich autorów. W artykułach poruszone zostały zagadnienia dotyczą­ce konserwacji i restauracji malowideł ściennych i sztalugowych, drewnia­nych ołtarzy polichromowanych, rzeźb kamiennych, zabytków wykonanych z metalu, papieru, i tkaniny; podjęto również temat najnowszych metod ba­dań dzieł sztuki. Czytając tę książkę możemy podróżować nie tylko z Nie­miec przez Grecję, Mongolię aż do Japonii, ale też skierować swoje zaintere­sowania w stronę wielu dziedzin konserwacji i restauracji, z których każda jest fascynująca. Wysoki poziom naukowy referatów pozwolił nam uznać konferencję za sukces.
Liczymy na to, że wydanie tej publikacji zachęci kolejnych studentów do kontynuacji tradycji toruńskich konferencji, a odbiorcom za granicą przybliży nasz ośrodek naukowy. Mamy nadzieję, że okazji do tak niezwykłych spotkań będzie coraz więcej i że nie zabraknie chęci i energii do ich organizacji.

Wstęp
Introduction

Alexandros Giannakopoulos, Nikolinakou Panagiota, Study of mural paintings on ceiling of a neoclassical building in the historic center of Thebes, Greece
Marcin Fausek, Czy można stosować promieniowanie ultrafioletowe do dezynfekcji malowideł ściennych?
Elpida Dragasi, Paraskevi Pouli, Laser Cleaning Studies on Wall Paintings; a Preliminary Approach of Various Laser Cleaning Regimes
Anna Łopuska, Międzynarodowa studencka praktyka konserwatorska w Państwowym MuzeumAuschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zagadnienia stanu zachowania naprzykładzie baraku 7 w obozie koncentracyjnym w Brzezince
George Mastrotheodoros, Vasiliki Katsichti, The Conservation of a 19th century oval painting
Magdalena Iwanicka, Koherentna Tomografia Optyczna - nowe narzędzie w badaniach dzieł sztuki
Carolin Richter, Preliminary examination to elaborate a concept for conservation andrestoration explained at a wing altar's working-side (beginning 16thcentury)
Monika Bürger, Injectable gap fillers for the consolidation of insect damaged wood
Dimitrakopoulou Dimitra, Fotiou-Fotoglou Kalypso, Malea Aikaterini, Study and conservation of a composite pre-industrial object. The case study of a below
Eva Dimitriadou, Lito Gounela,From reparation to aesthetic restoration of ancient Greek andcontemporary stone sculptures (historical flashback and contemporarypoint of view)
Martina Hucková, Petr Kuneš, Petr Kotlik, Additional consolidation of artificial stone with epoxy resin cement
M. Giannoulaki, V. Argyropoulos, Th. Panou, A. Moundrea-Agrafioti, P. Themelis,The feasibility of using portable X-Ray radiography for the examinationof the technology and the condition of a metals collections in theMuseum of Ancient Messene, Greece
Amalia Siatou, Vasilike Argyropoulos, Dimitri Charalambous,Testing new corrosion inhibitor additives and coatings for thelong-term protection of metal collections in indoor uncontrolledenvironment
Matěj Kosik, Milan Nesmerák, Lukáš Poch,Architectural and historical research as a part of tuition at theDepartment of Architecture of the Faculty of Civil Engineering of theCTU in Prague
Dorota Dzik-Kruszelnicka, Siedem drzeworytów japońskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Marta Winiarczyk, Metody konserwacji tkanin jedwabnych na przykładzie konserwacji thanek mongolskich
Katarzyna Kunach, Konserwacja Osiemnastowiecznej konkluzji Marianny FranciszkiWielopolskiej z Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, wybranezagadnienia
Igor Nowak, Konserwacja starego druku Quintusa Kurtiusa z 1614 r

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum