Piotr Piszczek, Edward Szłyk (red.)

Pracownia analizy instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 1

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1763-2
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
109
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Piotr Piszczek, Edward Szłyk (red.)

Pracownia analizy instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 1

Kategoria produktu:

Przedmowa; Wykaz symboli i skrótów używanych w skrypcie;Metody przygotowania próbek do analizy ilościowej (Zasady pobieraniapróbek: Ćwiczenie l. Pobieranie średniej próbki laboratoryjnejmateriałów sypkich; Mineralizacja i ekstrakcja próbek stałych:Ćwiczenie 2. Mineralizacja sucha * Ćwiczenie 3. Mineralizacja mokra (wsystemie otwartym) * Ćwiczenie 4. Klasyczna ekstrakcjarozpuszczalnikiem przez wytrząsanie; Ekstrakcja w aparacie SOXHLETA);Metody elektrochemiczne (Potencjometria: Ćwiczenie 5. Potencjometryczneoznaczanie stężenia jonów chlorkowych i jodkowych przy użyciujonoselektywnych elektrod membranowych * Ćwiczenie 6. Oznaczaniestężenia kwasów solnego i octowego w mieszaninie; Konduktometria:Ćwiczenie 7. Oznaczanie stężenia kwasu acetylosalicylowego w tabletkachaspiryny i polopiryny S * Ćwiczenie 8. Konduktometryczne oznaczaniestężenia kwasów solnego i octowego w mieszaninie); Metody spektrometriiatomowej (Spektrografia: Ćwiczenie 9. Analiza jakościowa stopów metali;Fotometria płomieniowa: Ćwiczenie 10. Oznaczanie jonów sodowych,potasowych i wapniowych metodą fotometrii płomieniowej; Spektroskopiaabsorpcji atomowej: Ćwiczenie 11. Oznaczanie miedzi w preparatachfarmaceutycznych metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (ASA));Metody spektroskopii molekularnej (Ćwiczenie 12. Wyznaczanie parametrówpasma absorpcyjnego i molowego współczynnika absorpcji * Ćwiczenie 13.Oznaczanie stężenia kofeiny w kawie rozpuszczalnej * Ćwiczenie 14.Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Fe3+ roztworem EDTA *Ćwiczenie 15. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza (III) wproduktach spożywczych metodą krzywej wzorcowej * Ćwiczenie 16.Oznaczanie fosforanów (V) w produktach spożywczych metodąspektrofotometryczną * Ćwiczenie 17. Analiza ilościowa i jakościowaroztworów z zastosowaniem spektrofotometrii IR * Ćwiczenie 18.Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji substancji stałych(analiza jakościowa)); Metody chromatograficzne (Chromatografia gazowa:Ćwiczenie 19. Oznaczanie składników mieszaniny alkoholi na podstawieczasów retencji * Ćwiczenie 20. Analiza ilościowa mieszaniny alkoholi)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum