Piotr Piszczek, Edward Szłyk (red.)

Pracownia analizy instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 1

ISBN:
83-231-1763-2
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
109
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka

Piotr Piszczek, Edward Szłyk (red.)

Pracownia analizy instrumentalnej. Ćwiczenia laboratoryjne, cz. 1

Kategoria produktu:

Przedmowa; Wykaz symboli i skrótów używanych w skrypcie;Metody przygotowania próbek do analizy ilościowej (Zasady pobieraniapróbek: Ćwiczenie l. Pobieranie średniej próbki laboratoryjnejmateriałów sypkich; Mineralizacja i ekstrakcja próbek stałych:Ćwiczenie 2. Mineralizacja sucha * Ćwiczenie 3. Mineralizacja mokra (wsystemie otwartym) * Ćwiczenie 4. Klasyczna ekstrakcjarozpuszczalnikiem przez wytrząsanie; Ekstrakcja w aparacie SOXHLETA);Metody elektrochemiczne (Potencjometria: Ćwiczenie 5. Potencjometryczneoznaczanie stężenia jonów chlorkowych i jodkowych przy użyciujonoselektywnych elektrod membranowych * Ćwiczenie 6. Oznaczaniestężenia kwasów solnego i octowego w mieszaninie; Konduktometria:Ćwiczenie 7. Oznaczanie stężenia kwasu acetylosalicylowego w tabletkachaspiryny i polopiryny S * Ćwiczenie 8. Konduktometryczne oznaczaniestężenia kwasów solnego i octowego w mieszaninie); Metody spektrometriiatomowej (Spektrografia: Ćwiczenie 9. Analiza jakościowa stopów metali;Fotometria płomieniowa: Ćwiczenie 10. Oznaczanie jonów sodowych,potasowych i wapniowych metodą fotometrii płomieniowej; Spektroskopiaabsorpcji atomowej: Ćwiczenie 11. Oznaczanie miedzi w preparatachfarmaceutycznych metodą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (ASA));Metody spektroskopii molekularnej (Ćwiczenie 12. Wyznaczanie parametrówpasma absorpcyjnego i molowego współczynnika absorpcji * Ćwiczenie 13.Oznaczanie stężenia kofeiny w kawie rozpuszczalnej * Ćwiczenie 14.Miareczkowanie spektrofotometryczne jonów Fe3+ roztworem EDTA *Ćwiczenie 15. Spektrofotometryczne oznaczanie zawartości żelaza (III) wproduktach spożywczych metodą krzywej wzorcowej * Ćwiczenie 16.Oznaczanie fosforanów (V) w produktach spożywczych metodąspektrofotometryczną * Ćwiczenie 17. Analiza ilościowa i jakościowaroztworów z zastosowaniem spektrofotometrii IR * Ćwiczenie 18.Zastosowanie spektrofotometrii IR do identyfikacji substancji stałych(analiza jakościowa)); Metody chromatograficzne (Chromatografia gazowa:Ćwiczenie 19. Oznaczanie składników mieszaniny alkoholi na podstawieczasów retencji * Ćwiczenie 20. Analiza ilościowa mieszaniny alkoholi)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum