Elżbieta Alabrudzińska

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

ISBN:
83-231-1087-5
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
290
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Elżbieta Alabrudzińska

Kościoły ewangelickie na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej

Kategoria produktu:

Praca stanowi samodzielne, oparte na niezwykle bogatej bazie dokumentalnej studium o charakterze interdyscyplinarnym, z dominującymi treściami historycznymi. Wzbogaca ona w istotnym stopniu naszą wiedzę o Kościołach chrześcijańskich w Polsce, wypełniając poważną lukę w historiografii. Na jej wartość naukową składa się wiele elementów: jasna i przejrzysta konstrukcja, dobrze przetrawiona baza dokumentacyjna, dobre opanowanie stosowanych w pracy metod badawczych, klarowny i zrozumiały język oraz rozwaga w formułowaniu ocen i wniosków uogólniających. Praca zasługuje również na uwagę z punktu widzenia ekumenicznego. Przyszłym badaczom dziejów protestantyzmu polskiego będzie niezmiernie trudno problematykę zawartą w pracy wzbogacić i pogłębić, gdyż Autorka wykorzystała niemal wszystkie archiwa krajowe i zagraniczne.

Fragment recenzji wydawniczej prof. Wiktora Wysoczańskiego

Protestantyzm w Polsce rozbiorowej (Położeniekościołów protestanckim w zaborze rosyjskim *Położenie kościołówprotestanckim w zaborze austryjackim *Ewangelicy w czasie I wojnyświatowej)
Kościół ewangelicko-augsburski (Organizacja Kościołaewagelicko-augsburskiego w województwach wschodnich II Rzeczypospolitej*Działalność Kościoła *Postawa wobec innych Kościołów i wyznań *Kościółewangelicko-augsburski a państwo)
Kościół ewangelicki augsburskiegoi helweckiego wyznania (Organizacja *Działalność Kościoła *Wkład doruchu ekumenicznego *Kościół ewangelicki augsburskiego i helweckiegowyznania a państwo)
Ewangelickie jednoty reformowane (jednotawileńska i jednota warszawska) (Organizacja wyznania reformowanego wwojewództwach wschodnich *Działalność Kościołówewangelicko-reformowanych *Wkład do ekumenizmu *Kościołyewangelicko-reformowane a państwo)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum