Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2209-8
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
176
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Toruńskie studia o sztuce orientu
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

35,00 zł

miękka

Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak (red.)

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

Kategoria produktu:

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni) 

'W tomie opublikowana została część ar­tykułów, przedstawionych na III Spotka­niu Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu w Toruniu w dniach 17-18 czerwca 2004 roku. Zamieszczone w nim studia poświęcone są sztuce Dalekie­go Wschodu - Chin, Korei i Japonii.
Tom otwiera tekst analizujący kolekcjo­nerstwo i chińskie inspiracje - chinoiserie - na dworach polskich magnatów. Kolejne ar­tykuły prezentują zbiory sztuki Dalekiego Wschodu w Muzeum Narodowym w Krako­wie oraz zbiór rękopisów i druków oriental­nych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, znajdujący się w Bibliotece Jagiel­lońskiej.
W kolejnym zespole artykułów omówio­ne zostały zagadnienia konserwacji dzieł sztuki chińskiej: ceramiki, malarstwa wyko­nanego specyficzną techniką tsu-so, a także różnych typów wachlarzy.
Sztuki koreańskiej dotyczy raport z ba­dań pałacowej architektury drewnianej w Seu-lu wykorzystujący metody dendrochronolo-gii w datowaniu obiektów, prowadzonych przez zespół z Chungbuk National University w Cheongju i Uniwersytetu Mikołaja Koper­nika, a także o posągu Bodhisattwy Maitrei z Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbo­nie nawiązującym do słynnych koreańskich rzeźb z VII-VIII wieku.
Obszerny blok tekstów podejmuje za­gadnienia sztuki japońskiej. Obok prezen­tacji tradycyjnych konstrukcji drewnianych na przykładzie rekonstruowanego pawilonu świątyni Yakushi-ji w Narze, autorzy oma­wiają zbiory sztuki tego kraju w polskich muzeach i kolekcjach prywatnych oraz ich konserwacji. Szczególną wartość posiada siedemnasto-wieczna szkatułka na przybo­ry do kaligrafii suzwibako wykonana przez Igarashi Doho I w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Następne artykuły przedsta­wiają problemy konserwacji makat z XVIII i XIX wieku.
Drzeworytom ukiyo-e poświęcono roz­ważania: o stemplach cenzorskich, dzięki którym można datować obiekty, o technice wykonania i metodach konserwacji grafiki, wreszcie o cyklach autorstwa wybitnych gra­fików, w tym Ando Hiroshige, które trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Bogna Łakomska, Chińskie inspiracje z Zachodu w dekoracji wnętrz /11
Małgorzata Martini, Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie /35
Monika Jaglarz, Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej /49
Maria Rudy, Piotr Niemcewicz, Konserwacja zabytków sztuki Dalekiego Wschodu w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych /53
Mirosława Wojtczak, Chińskie malarstwo na „papierze ryżowym" Tsu-so. Technika wykonania i konserwacja /61
Joanna Zając, Wachlarz chiński z XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - Kilka uwag /71
Agnieszka Małowska-Germasińska, Chiński wachlarz płaski - budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku z Muzeum Narodowego w Krakowie /77
Tomasz Ważny, Won-Kyu Park, Jin-Ho Lee, Yo-Jung Kim,Dendrochronologia w badaniach zabytków architektury drewnianej w Koreina przykładzie Sinmu-Mum - północnej bramy królewskiego pałacuKyongbokw Seulu/ 89
Beata Romanowicz, Bodhisattwa Maitreja z kolekcji Caloustea Gulbenkiana w Museu Nacional dearte Antiga w Lizbonie /97
Piotr Kłoda, Pawilon Obrazu świątyni Sanzo-in w zespole Yakushi-ji w Narze. Tradycyjne konstrukcje drewniane świątyń japońskich /107
Dorota Róż-Mielecka, Szkatułka na przybory do kaligrafii Suzuribako autorstwa Igarashi Doho I - Japoński skarb w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu /117
Lucyna Knapczyk, Raktm ze smokiem - technika wykonania i problemy konserwatorskie japońskiej makaty /127
Katarzyna Zapolska, Żurawie na tle pejzażu - Zagadnienia technologii i techniki wykonania makaty japońskiej z końca XIX wieku /135
Katarzyna Paczuska, Stemple cenzorskie na japońskich drzeworytach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu /145
Urszula Wiech,Metody konserwacji a technika wykonania drzeworytów ukiyo-e. Okonserwacji grafik Utagawy Kunisady i Utagawy Kuniyoshiego /155
Katarzyna Maleszko, Dwa cykle drzeworytnicze: Ogura... i Tokaido... dar rodziny Dembińskich dla Muzeum Narodowego w Warszawie /165

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum