SKIP_TO
Kategoria: Sztuka / Historia sztuki

Toruńskie studia o sztuce orientu, t. 3

seria:Toruńskie studia o sztuce orientu autorzy: Jerzy Malinowski, Mirosława Wojtczak redaktorzy: Mirosława Wojtczak
Rok wydania:2008 Nr wydania:pierwsze Liczba stron:176 ISBN:978-83-231-2209-8
OPIS

UWAGA! DRUK NA ZLECENIE! Realizacja druku wyłącznie po wcześniejszym opłaceniu zamówienia (ok. 14 dni) 

'W tomie opublikowana została część ar­tykułów, przedstawionych na III Spotka­niu Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu w Toruniu w dniach 17-18 czerwca 2004 roku. Zamieszczone w nim studia poświęcone są sztuce Dalekie­go Wschodu - Chin, Korei i Japonii.
Tom otwiera tekst analizujący kolekcjo­nerstwo i chińskie inspiracje - chinoiserie - na dworach polskich magnatów. Kolejne ar­tykuły prezentują zbiory sztuki Dalekiego Wschodu w Muzeum Narodowym w Krako­wie oraz zbiór rękopisów i druków oriental­nych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, znajdujący się w Bibliotece Jagiel­lońskiej.
W kolejnym zespole artykułów omówio­ne zostały zagadnienia konserwacji dzieł sztuki chińskiej: ceramiki, malarstwa wyko­nanego specyficzną techniką tsu-so, a także różnych typów wachlarzy.
Sztuki koreańskiej dotyczy raport z ba­dań pałacowej architektury drewnianej w Seu-lu wykorzystujący metody dendrochronolo-gii w datowaniu obiektów, prowadzonych przez zespół z Chungbuk National University w Cheongju i Uniwersytetu Mikołaja Koper­nika, a także o posągu Bodhisattwy Maitrei z Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbo­nie nawiązującym do słynnych koreańskich rzeźb z VII-VIII wieku.
Obszerny blok tekstów podejmuje za­gadnienia sztuki japońskiej. Obok prezen­tacji tradycyjnych konstrukcji drewnianych na przykładzie rekonstruowanego pawilonu świątyni Yakushi-ji w Narze, autorzy oma­wiają zbiory sztuki tego kraju w polskich muzeach i kolekcjach prywatnych oraz ich konserwacji. Szczególną wartość posiada siedemnasto-wieczna szkatułka na przybo­ry do kaligrafii suzwibako wykonana przez Igarashi Doho I w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Następne artykuły przedsta­wiają problemy konserwacji makat z XVIII i XIX wieku.
Drzeworytom ukiyo-e poświęcono roz­ważania: o stemplach cenzorskich, dzięki którym można datować obiekty, o technice wykonania i metodach konserwacji grafiki, wreszcie o cyklach autorstwa wybitnych gra­fików, w tym Ando Hiroshige, które trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie.

Inne z tej kategorii

Przydatne linki

W związku ze zmianą serwisów WWW Wydawnictwa Naukowego UMK mogą wystąpić utrudnienia w działaniu sklepu internetowego. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.