David Makinson, Tomasz Jarmużek

Od logiki klasycznej do niemonotonicznej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2196-1
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
212
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,00 zł

miękka

David Makinson, Tomasz Jarmużek

Od logiki klasycznej do niemonotonicznej

Kategoria produktu:

tłum. Tomasz Jarmużek

Niniejsza książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy słyszeli o logice nie-monotonicznej i chcieliby posiąść obszerniejszą wiedzę na jej temat. W szcze­gólności chcieliby więc poznać odpowiedzi na następujące pytania: jakie są jej wiodące idee, w jaki sposób różni się ona od logiki klasycznej, jaki jest jej związek z problemem prawdopodobieństwa? Stawiając sprawę bardziej ogólnie: jak logika niemonotoniczna działa i jak można ją stosować? Oto pytania, na które spróbuje­my odpowiedzieć tak jasno, jak to możliwe, nie przeciążając tekstu szczegółami technicznymi, ale również nie pozostając wyłącznie na poziomie nieformalnym, pozbawionym detali.
Praca ta została napisana dla studentów, nauczycieli prowadzących zajęcia, ale również dla samouków. Czytelnik-samouk spotka się jednak ze szczególnie trudnym zadaniem, gdyż zabraknie mu możliwości konsultacji. Kierując się sym­patią, spróbujemy mu jednak możliwie pomóc poprzez wyczerpujące wyjaśnianie wszystkich istotnych kwestii, omawianie pewnych kwestii dla lepszego ich zro­zumienia na kilka sposobów, podsumowywanie każdego rozdziału, i wreszcie proponując ćwiczenia oraz rozwiązania niektórych z nich. Zabiegi te będą oczy­wiście użyteczne dla wszystkich czytelników, jednak zwłaszcza dla tych, którzy uczą się samodzielnie.

Spis treści
Uwagi tłumacza
Przedmowa do wydania polskiego
Przedmowa do wydania angielskiego
Rozdział 1. Podstawy logiki niemonotonicznej/ l
Wszyscy wnioskujemy niemonotonicznie /l
Konsekwencja klasyczna i jej własności /3
Nieporozumienia oraz złe przyzwyczajenia /11
Trzy sposoby zwiększania liczby konkluzji /19
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania /20
Rozdział 2. Zastosowanie dodatkowych założeń ukrytych w tle /23
Od konsekwencji klasycznej do założeń osiowych /23
Od założeń osiowych do założeń domyślnych /30
Uszczegółowienia, warianty i uogólnienia /41
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania /59
Rozdział 3. Ograniczenie zbioru wartościowań/ 61
Od konsekwencji klasycznej do wartościowań osiowych /61
Od wartościowań osiowych do wartościowań domyślnych/ 69
Konkretyzacje i uogólnienia /75
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania / 85
Rozdział 4. Zastosowanie dodatkowych reguł /87
Od konsekwencji klasycznej do reguł osiowych / 87
Od reguł osiowych do reguł domyślnych /95
Uogólnienia i warianty /101
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania /111
Rozdział 5. Związki pomiędzy inferencją niemonotoniczną i probabilistyczną /114
Prawdopodobieństwo: podstawowe pojęcia i aksjomaty /115
Probabilistyczne charakterystyki konsekwencji klasycznej /125
Nadklasyczne probabilistyczne relacje konsekwencji /130
Próby zbliżenia inferencji probabilistycznej i jakościowej /134
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania /141
Rozdział 6. Krótkie porównanie /143
Związki z logiką zmiany przekonań /143
Związki z logiką aktualizacji przekonań oraz logikami kontrfaktycznych i dyrektywalnych okresów warunkowych /150
Wybrane twierdzenia o reprezentacji dla relacji konsekwencji /157
Powtórzenie materiału i dalsze poszukiwania /166


Dodatki /169
A. Dowód twierdzenia 4.12 /169
B. Objaśnienie symboli specjalnych /172
Odpowiedzi do wybranych ćwiczeń/ 175
Bibliografia /198
Skorowidz /207

 

 

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum