Ryszard Borowicz (red.)

Współobecne dyskursy

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2330-9
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
441
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Ryszard Borowicz (red.)

Współobecne dyskursy

Kategoria produktu:

Jako pierwszy wypromowany przez Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego doktor (dla pewności podaję rok – 1975) zwracam się z propozycją wydania książki, której autorami byliby wszyscy Jego doktoranci – a jest to łącznie 21 osób. Nie ma już wśród nas dr Zofii Włodowskiej. Liczę, że każda osoba przygotuje jednoarkuszowy tekst autorski… Jeżeli chodzi o treść, w moim przekonaniu możliwych jest kilka wariantów. Najbardziej „przywiązany” jestem do pomysłu, aby było to wyraźne nawiązanie do rozprawy doktorskiej – spojrzenie na swoje ówczesne dokonanie z pewnego dystansu. Mam nadzieję, że skomponowana w ten sposób książka nie będzie wytworem zbyt eklektycznym. Proszę zwrotnie o deklaracje dotyczące samego udziału w tym przedsięwzięciu, o sugestie związane z pomysłem i formą, zaś przede wszystkim o kontakt.

Idea wiodąca

Ryszard Borowicz - Idea wiodąca / 9

CZĘŚĆ I - EDUKACJA: LUDZIE I INSTYTUCJE W KONTEKSTACH SPOŁECZNO-KULTUROWYCH

Teresa Hejnicka-Bezwińska - Związek orientacji życiowej z orientacją szkolną i zawodową / 17
Zofia Włodowska - Struktura zainteresowań przedmiotowych i zawodowych u młodzieży z klas maturalnych. Autoreferat / 41
Jan Adam Malinowski - Ponadobowiązkowa aktywność naukowa studentów. Diagnoza i perspektywy rozwoju. Studium na przykładzie trzech uczelni / 49
Ryszard Borowicz - Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej / 71
Anna Panasiewicz - Studiowanie w średniej dorosłości a projektowanie życia. Studium psychopedagogiczne zdarzeń niepunktualnych / 91
Maria Hołownia - Wykształcenie jako czynnik aktywności. Na podstawie badań uczestników i absolwentów przysposobienia rolniczego / 109
Katarzyna Jurzysta - Oczekiwania, nadzieje, dylematy. Rola polskiego nauczyciela na Łotwie / 119
Filip Nalaskowski - Ubóstwo a wykluczenie z kultury jako problem dla edukacji / 143
Andrzej Kaleta - Jakość życia młodzieży wiejskiej a uczestnictwo w kulturze. Aspekty wychowawcze / 161

CZĘŚĆ II - TEORIE I BADANIA SOCJOPEDAGOGICZNE W SYTUACJI KRYZYSU I PRZEŁOMU

Krystyna Szafraniec - Proces adaptacji osobowości do gwałtownych zmian systemu społecznego. Studium socjopedagogiczne / 179
Marek Budajczak - Neokonserwatyzm pedagogiczny i edukacyjny. Analiza polskiej edukacyjnej sfery publicznej po 1989 / 203 
Zbigniew Rudnicki - Utopie jako typ myślenia alternatywnego w edukacji. Na przykładzie wybranych koncepcji pedagogicznych / 221
Sławomir Futyma - Wolny rynek a edukacja. Zagrożenia i nadzieje dla Polski / 241
Hanna Zielińska-Kostyło - Odszkolnienie społeczeństwa. Analiza koncepcji Ivana Illicha / 261
Natalia Sokołowicz - Szkoła a elitarność. Konteksty teoretyczne - doświadczenia edukacyjne - zamierzenia młodzieży / 279

CZĘŚĆ III - NOWE NIERÓWNOŚCI: KOBIETY JAKO ZDOMINOWANA WIĘKSZOŚĆ

Ewa Gontarczyk - Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych. Perspektywa socjologiczno-pedagogiczna / 297
Agnieszka Gromkowska-Melosik - Rekonstrukcje i reprezentacje kobiecości w kulturze globalnej. Studium z socjologii edukacji / 315
Edyta Łyszkowska - Zachowania mimetyczne kobiet pod wpływem telewizji i doświadczeń codzienności. Studium socjopedagogiczne / 337
Iwona Chmura-Rutkowska - Kulturowe i społeczne negocjowanie tożsamości współczesnych kobiet i mężczyzn. Na przykładzie wybranych czasopism oraz w świadomości młodych dorosłych / 357
Magdalena Kiełbasiewicz - Treść przestrzeni życiowej dwóch pokoleń kobiet. Aspekty pedagogiczne / 379
Joanna Ostrouch - Rola matek w kształtowaniu wzorów życia córek. Studium socjopedagogiczne / 397
Alicja Skowrońska - Doświadczenia małoletnich matek i ojców ich dzieci. Aspekty socjopedagogiczne / 413

Zbigniew Kwieciński - Terminator 2 / 437

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum