Tomasz Kruszewski (red.)

Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2336-1
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
226
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Tomasz Kruszewski (red.)

Książka w życiu Kościoła. Zbiór studiów

Kategoria produktu:

Na przestrzeni wieków Kościół chrześcijański wytworzył własną kulturę słowa pisanego. Odcisnęła ona wyraźne piętno na kształcie większości druków, na funkcjonowaniu edytorów i bibliotek. Szeroko pojmowanym kwestiom książki w życiu Kościoła poświęcali i poświęcają niezliczone publikacje także uczeni, starając się coraz pełniej opisać te powiązania. Podobne zadanie stanęło również przed autorami niniejszego tomu, aczkolwiek jego zamysł nieco odbiega od najczęściej realizowanych. Praca nie zamyka się bowiem wokół jednego zagadnienia, jak historia książki, czasopiśmiennictwo lub informacja naukowa, ale obejmuje je łącznie, dając przegląd różnych, nierzadko odległych pól badawczych bibliologii. Klamrą spinającą tematykę poszczególnych tekstów jest rola Kościoła - instytucji sprawczej charakteryzowanych obiektów lub inicjatyw.

Na zbiór składa się dziewięć ułożonych chronologicznie artykułów, głównie autorstwa badaczy ze środowiska toruńskiego, a ich treść skupia się wokół takich zagadnień, jak: dawne biblioteki kościelne, rynek literatury religijnej, prasa katolicka i nowoczesne technologie a księgozbiory religijne. Tom otwiera charakterystyka autorstwa Bernardety Iwańskiej-Cieślik, dotycząca zbioru inkunabułów pochodzących z biblioteki kapituły katedralnej we Włocławku. Kolekcja licząca niegdyś blisko 300 jednostek na skutek działań drugiej wojny światowej została znacznie uszczuplona do liczby 21 paleotypów, znajdujących się w miejscowej bibliotece seminaryjnej.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 13

Bernardeta Iwańska-Cieślik - Inkunabuły w bibliotece kapituły katedralnej we Włocławku. Zarys problematyki / 17
Tomasz Kruszewski - Zespół głubczycki księgozbioru OFM Prowincji św. Jadwigi - przyczynek do badań nad bibliotekami franciszkanów na Śląsku / 57
Arkadiusz Wagner - Superekslibris biskupa ołomunieckiego Stanisława Pawłowskiego. Z badań nad książkowymi znakami własnościowymi polskiej szlachty w XVI wieku / 85
Aldona Chlewicka - Biblioteka przy kościele św. Bartłomieja w Płocku / 103
Iwona Imańska - Polonica religijne na aukcjach w Toruniu w pierwszej połowie XVIII wieku / 133
Kazimierz Rulka - Ksiądz Edmund Wolski - zapomniany pisarz i autor antologii poetyckich / 157
Dorota Degen - „Quaestiones Selectae", czyli kształtowanie wizji świata / 169
Joanna Wróbel - Analiza obecności książki katolickiej na polskim rynku wydawniczym na podstawie statystyki Biblioteki Narodowej / 185
Mariusz Jarocki - Multiwyszukawarki katalogów bibliotek kościelnych - studium porównawcze / 213

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum