Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski (red.)

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2344-6
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
199
Nr wydania:
pierwsze
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,10 zł

Andrzej Słowikowski, Marian Grabowski (red.)

Antropologia filozoficzna - inspiracje biblijne

Kategoria produktu:

Jak wiadomo, teksty biblijne czyta się wielorako. Jednym z uprawnionych, aczkolwiek niewykorzystanych sposobów ich lektury jest odczytanie w klu­czu antropologicznym. Wtedy całe partie Biblii można traktować jako wynik rzeczywistej refleksji nad człowiekiem, jego naturą, kondycją, losem, którą przeprowadzili archaiczni myśliciele i wyrazili przemyślnym, symbolicznym językiem. W perspektywie takiego interpretacyjnego założenia Pismo Święte staje się tyle wyjątkowym, ile niedocenionym źródłem wiedzy o człowieku. Nigdzie indziej nie zgromadzono tak konsekwentnie i w takiej liczbie opi­sów ludzkich losów uwzględniających żywe i bogate doświadczenie religijne. Uznając swoistość tego doświadczenia, zyskuje się ogrom materiału do badań w ramach filozoficznej antropologii. Metodami tej dyscypliny, za pomocą jej systemu pojęciowego można czytać i interpretować mit adamiczny, historię patriarchów, sędziów. Można medytować nad losami bohaterów biblijnych: królów, proroków, uczniów Jezusa w planie antropologicznym, a wynik tej refleksji wyrazić za pomocą siatki pojęciowej filozofii człowieka.

Wstęp
Mirosław Mróz - Kuszenie pierwszego człowieka. Kilka uwag na kanwie nauki św. Tomasza z Akwinu o stanie pierwotnej niewinności /19
Ireneusz Ziemiński - Wolność Adama, czyli o stawaniu się człowiekiem /47
Marian Grabowski - Opis stanu niewinności u S. Kierkegaarda w świetle antropologii adekwatnej /71
Andrzej Słowikowski - O domniemanej niewinności człowieka na podstawie Pojęcia lęku Sorena Kierkegaarda /87
Rafał Misiak - Helleńsko-hebrajskie początki konceptualizacji problematyki grzechu pierworodnego według Paula Ricoeura /143
Aneta Gawkowska - O tych, które pragną Wszystkiego. Teologia ciała, nowy feminizm, nowy humanizm? /167
Jarosław Kupczak OP - Człowiek jako obraz i podobieństwo Boga w myśli Jana Pawła II /181
Summary /193

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum