Adam Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2379-8
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
465
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Adam Szweda

Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454

Kategoria produktu:

Książka dotyczy funkcjonowania dyplomacji polskiej w późnym średniowieczu, faktograficznie opiera się na stosunkach polsko-krzyżackich, stanowiących centralny problem polityki zagranicznej w badanym okresie. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej i literatury autor omawia kwestię ośrodków dyspozycyjnych dyplomacji (rolę króla, członków rady królewskiej, reprezentantów ogółu szlacheckiego społeczeństwa), różnorakie dokumenty znajdujące zastosowanie w ruchu dyplomatycznym oraz bezpośrednie formy kontaktów z przedstawicielami zakonu krzyżackiego (poselstwa, rokowania, audiencje, spotkania panujących).

Wykaz skrótów /9
Wstęp /11
1. Przedmiot i zakres pracy / 11
2. Stan badań /19
3. Baza źródłowa / 21
Rozdział I
Ośrodki dyspozycyjne dyplomacji polskiej / 26
1. Król /26
2. Rada /31
3. Starostowie i przedstawiciele ziem / 52
4. Posłowie - kwalifi kacje / 59
Rozdział II
Dokumenty i ich funkcjonowanie / 66
1. Kredytywy / 66
2. Pełnomocnictwa / 72
3. Instrukcje / 84
4. Glejty /88
5. Sprawozdania poselskie / 114
6. „Artykuły" w posiadaniu posłów / 118
7. Korespondencja / 121
a) listy królewskie - formularz / 121
b) listy królewskie - uwierzytelnienie / 134
c) listy królewskie - język / 139
d) listy starostów / 146
e) droga listów od nadawcy do adresata / 154
8 Spis treści
Rozdział III
Bezpośrednie kontakty dyplomatyczne / 168
1. Rokowania - kwestie językowe / 168
2. Poselstwa - terminologia i organizacja / 176
3. Poselstwa - przebieg i finansowanie / 185
4. Audiencje dla wysłanników wielkiego mistrza /194
5. Zjazdy władców i pełnomocników - miejsca obrad / 208
6. Zjazdy - organizacja, przebieg, finansowanie / 223
7. Rozwiązywanie sporów na pograniczu - działalność mieszanych sądów polubownych po pokoju brzeskim /266
8. Początek wojny - listy wypowiednie / 281
9. Koniec wojny - sporządzanie i ratyfikacja traktatów pokojowych /293
Zakończenie /311
Aneksy /315
1. Poselstwa / 315
2. Zjazdy /357
Wykaz źródeł i literatury /417
1. Źródła archiwalne /417
2. Źródła drukowane /417
3. Literatura /420
Indeks osobowy /442

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum