Marta Baranowska

Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2447-4
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
359
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka

Marta Baranowska

Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka

Kategoria produktu:

Istotnie myśl Fryderyka Nietzschego została już niedługo po jego śmierci spopularyzowana i powiązana z jednym z najstraszliwszych systemów, jakie zapanowały w Europie - z faszyzmem. Przyczyniła się do tego niewątpliwie siostra Nietzschego Elisabeth Förster-Nietzsche, która wraz z Peterem Gastem (właściwie: Henryk Köselitz, przyjaciel Nietzschego, kompozytor), Richardem Oehlerem (kuzyn Nietzschego) utworzyli Nietzsche-Archiv i w jego ramach redagowali oraz fałszowali dzieła filozofa. Jednak to prace Alfreda Bäumlera, Richarda Oehlera czy Alfreda Rosenberga ostatecznie ugruntowywały obraz autora Tako rzecze Zaratustra jako głównego duchowego przewodnika Trzeciej Rzeszy2. Adolf Hitler stwierdził kiedyś w rozmowie z siostrą filozofa, że nie można nie kochać tak wielkiego i wspaniałego człowieka3, tym samym do imienia Nietzschego przylgnęło wspomnienie czegoś potwornego, wojny, jakiej jeszcze w historii nie było

WSTĘP
I. EPISTEMOLOGIA
Perspektywizm
II. ONTOLOGIA
Wola mocy
Wieczny powrót
MAŁA POLITYKA
WPROWADZENIE: Krytyka współczesnej cywilizacji
1. MORALNOŚĆ
l. Geneza oraz funkcje moralności w kształtowaniu się życia społecznego
2. Moralność panów i niewolników
3. Dobro i zło
4. Egoizm
5. Litość i współczucie
6. Krytyka uniwersalizmu moralnego
7. Uwagi końcowe
II. RELIGIA
l. Geneza
2. Chrześcijaństwo
2.1. Znaczenie postaci Jezusa dla chrześcijaństwa
2.2. Kościół i jego funkcje w życiu jednostki i społeczeństwa
2. 3. Śmierć Boga
III. ZNACZENIE HiSTORII W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
1. Historiozofia
IV PAŃSTWO
1. Geneza
2. Naród
3. Funkcje państwa
4. Uwagi końcowe
V PRAWO
1. Geneza
2. Prawo zwyczajowe
3. Prawo karne
3.1. Kara - znaczenie i funkcje
3.2. Charakterystyka przestępcy
4. Idea sprawiedliwości
5. Prawo natury
VI. KRYTYKA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ
1. Idee, ideologie, idealiści - refleksje ogólne
2. Demokracja
2.1. Egalitaryzm
2.2. Wolność
2.3. Odpowiedzialność
2.4. Powszechne prawo wyborcze
2.5. Partie polityczne
2.6. System edukacyjny
2.7. Uwagi końcowe
3. Kapitalizm
4. Socjalizm
5. Anarchizm
6. Feminizm
7 Uwagi końcowe
VII. WOJNA I POKÓJ - ICH FUNKCJE W PAŃSTWIE
VIII. KULTURA I JEJ ZNACZENIE DLA ŻYCIA SPOŁECZNEGO I INSTYTUCJI PAŃSTWA
1. Geneza
2. Sztuka
3. Filozofia i nauka
4. Filisterstwo
5. Uwagi końcowe
PODSUMOWANIE: Nihilizm.
WIELKA POLITYKA
WPROWADZENIE: Przewartościowanie wszystkich wartości
I. GENEZA IDEI NADCZŁOWIEKA I EWOLUCJA POGLĄDÓW NIETZSCHEGO
1. Geniusz
2. Prawdziwy człowiek
3. Wolny duch
II. NADCZŁOWIEK
1. Człowiek wyższy i człowiek ostatni
2. Nadczłowiek
2.1. Trzy przemiany ducha
2.1.1. Wielbłąd - symbol zniewolonego człowieka
2.1.2. Lew - symbol podjęcia walki z dotychczasowymi wartościami
2.1.2.1. Introspekcja
2.1.2.2. Akceptacja naturalności
2.1.3. Dziecko - symbol nadczłowieka
2.1.3.l. Sublimacja popędów
2.1.3.2. Samoprzezwyciężenie
2.1.3.3. Cierpienie
2.1.3.4. Immoralizm
2.1.3.5. Twórczość: praca, talent, zabawa
2.1.3.6. Wolność
III. NADCZLOWIEKA PAŃSTWO I PRAWO
IV. HODOWLA NADCZŁOWIEKA.
V KASTY - NOWA ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
VI. IDEA UNIWERSALIZMU
PODSUMOWANIE: Wiedza radosna
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Marta Baranowska

    Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka monografii Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 oraz Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018. Obok badań dotyczących myśli Machiavellego i Nietzschego jej zainteresowania naukowe koncentrują się również na poglądach Heraklita z Efezu, sofistów, Jana Jakuba Rousseau oraz myśli socjalistycznej, problematyce nacjonalizmów i roli doktryn polityczno-prawnych w edukacji prawniczej.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum