• Strona główna
  • Historia nowożytna
  • Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Marcin Czyżniewski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński (red.)

Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2461-0
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
466
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,50 zł

miękka

Marcin Czyżniewski, Mirosław Golon, Ryszard Sudziński (red.)

Między Drugą a Trzecią Rzeczpospolitą. Studia i materiały z najnowszej historii Polski i powszechnej dedykowane Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Kategoria produktu:

W 2008 roku Profesor Ryszard Kozłowski obchodził swoje siedemdziesiąte urodziny. Rok wcześniej ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. Nie oznaczało to jednak rozbratu z Uczelnią, której poświęcił całe swoje twórcze życie. Niniejsza Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi jest wyrazem uznania dla jego pracy naukowej i dydaktycznej w okresie minionych czterdziestu lat. Wypełniły ją rozprawy uczniów, przyjaciół i sympatyków Profesora. Część z nich łączy się bezpośrednio z jego zainteresowaniami badawczymi, zwłaszcza w odniesieniu do stosunków społeczno-politycznych, problematyki ustrojowej, kwestii wyznaniowych i powojennych dziejów Kościoła katolickiego oraz najnowszej historii UMK. Inne poruszają ciekawe, często dotąd mało znane i niezbadane zagadnienia historii Polski i powszechnej XX stulecia. Pierwszy dział Księgi dotyczy bezpośrednio Profesora i jego dzieła. Otwiera go szkic biograficzny pióra Ryszarda Sudzińskiego oraz sporządzona przez tegoż pełna bibliografia prac naukowych Ryszarda Kozłowskiego ogłoszonych drukiem w latach 1967-2007, a także wykaz prac magisterskich i doktorskich napisanych pod jego kierunkiem, przygotowany przez Mirosława Golona.

Tabula Gratulatoria /7
Wprowadzenie (Ryszard Sudziński, Mirosław Golon, Marcin Czyżniewski) /9
Ryszard Kozłowski - szkic biograficzny (Ryszard Sudziński) /13
Bibliografia prac naukowych Profesora Ryszarda Kozłowskiego ogłoszonych drukiem w latach 1967-2007 (oprac. Ryszard Sudziński) /25
Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. Ryszarda Kozłowskiego w latach 1973-2006 (oprac. Mirosław Golon) /33

I. Z NAJNOWSZYCH DZIEJÓW UMK
Wojciech Polak, Informacja bydgoskiej Służby Bezpieczeństwa z 1959 roku dotycząca duszpasterza akademickiego w Toruniu ojca Longina Szymczukiewicza SJ /43
Jakub Kufel, „Solidarność" na UMK w latach 1980-1981 /49
Sławomir Kalembka , „Kaznodziejstwo" akademika stanu wojennego /59

II. WOKÓŁ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI
Zbigniew Karpus, Karolina Karpus, Życie Rosjan internowanych w obozie w Tucholi w latach 1921-1922 /69
Mieczysław Wojciechowski, Toruń w dniach przewrotu majowego w 1926 roku /79
Jacek Gzella, Konserwatyści polscy wobec projektu unii celnej austriacko-niemieckiej z 1931 roku /89
Witold Wojdyło, Epistolaria jako źródło informacji o działalności społeczno-politycznej Stanisława Grabskiego w strukturach Krajowej Rady Narodowej /101
Katarzyna Kącka, Komitet do spraw Propagandy Zagranicznej Ziem Odzyskanych - struktury organizacyjne i działalność /109
Sylwia Grochowina, Praca naukowo-dydaktyczna oraz działalność społeczna prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej /121
Piotr Kardela, Rozpracowanie przez UB i likwidacja Polskiej Organizacji Młodzieży Katolickiej w Nowym Mieście Lubawskim /133
Mirosław Golon, Organizacje społeczne w Elblągu w latach 1950-1957 /151
Radosław Rybacki, Dzieje rzemiosła województwa pomorskiego (bydgoskiego) po drugiej wojnie światowej /171
Barbara Łaukajtys, Lecznictwo, higiena i sytuacja sanitarna w Chełmży po drugiej wojnie światowej (1945-1970) /185
Grzegorz Radomski, Polska Ludowa w publicystyce współczesnego ruchu narodowego w Polsce /199

III. KWESTIE WYZNANIOWE
Aleksander Smoliński, Podkamieńska Góra Różańcowa - miejsce niezwykłe /209
Zofia Waszkiewicz, Polska wobec wschodniej polityki Stolicy Apostolskiej w latach 1918-1939 /221
Ks. Józef Dębiński, Chrześcijańskie stowarzyszenia robotnicze i zawodowe w diecezji włocławskiej (1918-1939) /243
Jan Sziling, Niemieckie obozy zbiorcze dla polskiego duchowieństwa katolickiego w Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939-1945) /253
Jarosław Kłaczkow, Obraz Polski i Kościoła ewangelicko-augsburskiego w relacji delegata Ewangelickiego Kościoła Saksonii pastora Güntera Brücknera (3-18 października 1965 r.) /265
Arkadiusz Czwołek, Indagowanie alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie przez Służbę Bezpieczeństwa w czasie wakacji letnich w 1964 roku /285
Waldemar Rozynkowski, I Pomorska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę w świetle dokumentów Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu /301
Ryszard Michalski, Pomorze w obronie wartości uniwersalnych w latach 1850-1989 /311

IV. SPRAWY POLSKIE W ASPEKCIE EUROPEJSKIM
Mariusz Wołos, Raport attaché wojskowego w Rumunii ppłk. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego /317
Marcin Czyżniewski, Wokół „pierwotnej inicjatywy" wysiedlenia Niemców z Polski i Czechosłowacji /327
Waldemar Rezmer, Międzynarodowe Seminarium Historyczne „Polska-Ukraina: trudne pytania" i jego dorobek naukowy /343
Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Polskie groby wojenne w Norwegii w latach 1945-1957. Zarys zagadnienia /353
Magda Gawinecka-Woźniak, Duńska pomoc charytatywna dla Polski po drugiej wojnie światowej /375
Andrzej Zaćmiński, Orientacja niepodległościowa polskiego uchodźstwa politycznego w publicystyce „Wiadomości" (1946-1956) /385
Zbigniew Girzyński, „Narodowiec" 1944-1966. Przyczynek do dziejów najdłużej ukazującego się (1909-1989) polskiego dziennika w Europie /397
Krzysztof Kania, Edward Raczyński - prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie 1979-1986. (Przyczynek do biografii) /413
Marek Andrzejewski, Kilka uwag o obrazie dziejów Polski w szkolnych podręcznikach do historii w NRD /423
Henryk Składanowski, Sowiecki system oświatowo-propagandowy w okresie rządów Leonida Breżniewa /435
Krzysztof Stachewicz, Czy żyjemy w czasach schyłku filozofii i etyki? (Uwagi wstępne) /449

Wykaz ważniejszych skrótów /461

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum