Arkadiusz Karwacki

Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2584-6
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
346
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Arkadiusz Karwacki

Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji

Kategoria produktu:

Książka traktuje o współczesnych koncepcjach polityki społecznej wpisanych w idee „aktywnej polityki społecznej" (APS). Kluczowe dla APS idee spójności wraz z ich różnymi interpretacjami zostały wykorzystane do zarysowania konceptu spójnej polityki aktywizacji jako celów, środków weryfikacji tego procesu we współczesnej polityce społecznej. Problemy z osiąganiem spójności w polityce społecznej zobrazowano w ramach przeprowadzonego badania strategii społecznych.

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Socjologia w służbie polityki społecznej i polityka społeczna uzależniona od socjologii / 17

Rozdział 2. Polityka aktywizacji – idee przewodnie i problemy / 51
2.1. Polityka aktywizacji –pytania, których nie można zbywać / 54
2.2. Workfare czy APS? Polityka aktywizacji czy aktywna polityka społeczna? / 58
2.3. Idee przewodnie polityki aktywizacji – welfare state w transformacji oraz new mode of governance/ 71
2.4. Polityka aktywizacji –problemy i wizje zunifikowanej polityki UE / 92
2.5. Polityka aktywizacji w Polsce / 99
2.6. krytyka polityki aktywizacji / 107
2.7. Co z tego wynika? – istota i potencjał polityki aktywizacji / 122

Rozdział 3. Spójność w polityce społecznej – od polityki spójności ku spójnej polityce aktywizacji / 127
3.1. Polityka aktywizacji a „postawa poszukiwacza” i potrzeba spójności / 129
3.2. Spójność jako kluczowe pojęcie w europejskiej polityce społecznej / 136
3.3. Koncepcje spójności i „spójna polityka społeczna” / 149
3.3.1.Spójność poznawcza – 149
3.3.2.Spójność strukturalna / 156
3.3.3. Spójność społeczna / 160
3.3.4. Spójność społeczno /ekonomiczna / 164
3.4. „Spójna polityka społeczna” – cele i środki służące do jej realizacji / 171
3.5 Weryfikacje polityki aktywizacji a „spójna polityka” – podsumowanie / 175

Rozdział 4. Strategie – analiza treści dokumentów i jej reguły / 179
4.1. Czego socjologowie mogą szukać w dokumentach generowanych przez polityków społecznych? / 181
4.2. Analiza treści dokumentów –istota postępowania badawczego / 186
4.3. Strategie w polityce społecznej jako obiekt badań / 194
4.4. Założenia analizy treści wybranych strategii / 196

Rozdział 5. Strategie w biznesie – strategie w polityce społecznej / 203
5.1. Strategie w biznesie –podstawowe ujęcia definicyjne / 210
5.1.1. Strategie – makro i mikrowdrożenia / 210
5.1.2. Definicje, czyli co z nich wynika dla polityki społecznej? / 211
5.2 Procesualny charakter strategii jako wyzwanie dla polityki społecznej / 216
5.3 Rzecz o systemowym wdrażaniu strategii / 224
5.4 Czy ze strategii ktoś nas rozlicza? Kontrola i zagrożenia / 228
5.4.1.Wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów z wdrożeniem / 229
5.4.2. Co może nam przeszkadzać we wdrażaniu strategii / 231
5.5. Podstawowe kryteria oceny strategii społecznej / 233

Rozdział 6. Strategie wojewódzkie, powiatowe i gminne – podstawy spójnej polityki aktywizacji w Polsce? / 237
6.1 Analiza strategii wojewódzkich, powiatowych i gminnych / 240
6.2. Wnioski z analizowanych dokumentów – strategie jako spójna podstawa polityki aktywizacji w Polsce? / 292

Zamiast zakończenia. Spójna polityka aktywizacji w Polsce. / 307
Literatura / 319
Aneks / 343

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum