Aleksandra Derra

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Wysyłamy w ciągu 10 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2651-5
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
336
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Aleksandra Derra

Odsłonić tajemnicę znaczenia. Eseje z filozofii języka

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem studiów wybranych problemów z zakresu filozofii języka, ale też odnosi się do zagadnień z filozofii umysłu i ogólnie pojmowanej humanistyki. Przyjęta przez Autorkę perspektywa naturalistyczna jako podstawa filozoficzna i metodologiczna analizy podjętych problemów badawczych czyni tę publikację głosem w żywo toczonej dyskusji o możliwościach naturalizowania różnych obszarów współczesnej filozofii.

Prof. Zbysław Muszyński


Autorka umieszcza swoje rozważania w dwóch paradygmatach. Pierwszy wiąże się z naturalizmem, nakazując uzgadnianie filozoficznej refleksji z wynikami badań naukowych. Podkreśla przy tym, że naturalizm nie musi oznaczać ani fizykalizmu ani redukcjonizmu. [...] Drugi wywodzi się z późnej filozofii Wittgensteina i nakazuje koncentrację na jednostkowym znaczeniu uwikłanym w praktykę. Autorce bliskie są oba podejścia, lecz zdaje sobie sprawę z trudności ich pogodzenia. Na książkę Aleksandry Derra można spojrzeć właśnie jako na taką próbę.

Prof. Robert Piłat

Podziękowania /9
Informacje wydawnicze /11
Wprowadzenie
W stronę post-Wittgensteinowskiej metodologii /15
Esej pierwszy
Historia i źrodła filozofii języka /31
Esej drugi
Kategoria użycia w Wittgensteinowskiej teorii znaczenia /73
Esej trzeci
Semantyczny deflacjonizm Paula Horwicha, czyli jak wykorzystać kategorię użycia współcześnie /155
Esej czwarty
Problematyczne właściwości teorii języka Noama Chomsky'ego /213
Esej piąty
Ruth G. Millikan teoria języka jako obiektu biologicznego /239
Esej szosty
Czy bez zasady życzliwości można porozumiewać się w języku? /267
Esej siódmy
Język ucieleśniony - jak kategoria ucieleśnienia przekształca problemy filozofii języka? /287
Bibliografia /309
Indeks nazwisk /323
Indeks rzeczowy /327

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Aleksandra Derra

    Filozofka, tłumaczka, filolożka. Pracuje w Zakładzie Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Visiting fellow na Katholieke Universiteit Leuven. Doktorat poświęciła późnej filozofii Ludwiga Wittgensteina, zajmowała się problematyką filozofii języka, zjawiskiem i pojęciem cielesności w kulturze oraz podmiotowości we współczesnych teoriach feministycznych. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Filozoficznym", „Studiach Semiotycznych", „Filozofii Nauki", „Constructivist Foundation"; przełożyła na język polski prace m.in. Stanleya Fisha, Rosi Braidotti, Bruno Latoura. Obecnie fascynuje ją „płciowe" uwikłanie nauki oraz niuanse feministycznej filozofii nauki.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum