Anna Korytowska

Sandhi w standardzie języka macedońskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2750-5
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
348
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Anna Korytowska

Sandhi w standardzie języka macedońskiego

Kategoria produktu:

Jestem pod wrażeniem przemyślanej we wszystkich szczegółach organizacji tekstu i jasnego wykładu autorki. [...] Sprawą o zasadniczym znaczeniu, decydującą o wartości rozprawy, jest fakt, że dr Korytowska widzi sandhi jako segment całościowej, wielopoziomowej struktury języka. W centrum jej uwagi znajdują się skomplikowane stosunki fonologicznej siatki funkcjonalnej nałożonej na substancję foniczną z jednej strony i formy uzależnienia realizacji tych stosunków od charakteru granic morfosyntaktycznych. [...] Wyniki pracy dr Korytowskiej nie tylko pogłębiają naszą wiedzę o językowej słowiańszczyźnie i językowym Bałkanie, ale także wytyczają kierunki dalszych badań nie tylko opisywanych przez nią żywych procesów fonetycznych, ale i starych podziałów i kierunków migracji naszych indoeuropejskich przodków. [...] W części bałkanistycznej podsumowania przyciąga uwagę paralela macedońsko-gegijska, a także ewentualna paralela grecka [...].

Recenzja Prof. Zuzanny Topolińskiej

Monografia dr Anny Korytowskiej dotyczy jednego z najciekawszych i dotychczas porządnie niezbadanych zjawisk w języku macedońskim, mianowicie sposobu zachowania się spółgłosek na różnych granicach morfologicznych ze względu na relację dźwięczność vs bezdźwięczność. [...] Niezwykle cenna jest [...] „Weryfikacja istotności zmian dotyczących sandhi w języku macedońskim przy zastosowaniu wybranych narzędzi statystyki matematycznej", która w sposób precyzyjny i jednoznaczny umożliwia kwalifikację dokonanych [...] ustaleń jako istotnych lub nieistotnych, przypadkowych. W ten sposób można było większość odnotowanych sposobów realizacji wygłosowych obstruentów w języku macedońskim zakwalifikować jako istotne.

Z recenzji Prof. Stefana Grzybowskiego

Część I
Zagadnienia ogólne/ 9

Część II
Sandhi w języku macedońskim a norma literacka. Cel i metodologia pracy/ 31

Część III
Sandhi we współczesnym języku macedońskim w świetle badań fonetycznych/ 44
1. Wyniki analiz nagrań radiowych i ankiet uzupełniających/ 44
1.1. Realizacja obstruentów różnych od в/ 45
1.1.1. Sandhi wewnętrzne/ 45
1.1.1.1. Styk obstruentalny wewnątrzmorfemowy lub na granicy morfemów - szew tematu z sufiksem lub końcówką fleksyjną/ 45
1.1.1.2. Styk obstruentalny na granicy proklitycznej - przyimek/przedrostek z wygłosowym obstruentem + nagłosowy obstruent tematu/ 46
1.1.1.3. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy proklitycznej - przyimek/przedrostek zakończony dźwięcznym obstruentem/ 59
1.1.1.4. Styk obstruentalny na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -та/ 76
1.1.1.5. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy enklitycznej - z rodzajnikiem postpozytywnym -om, -ов, -он, z cząstką pytajną ли oraz z krótką formą zaimka nosobowego/ 77
1.1.2. Sandhi w wyrazach złożonych/ 100
1.1.2.1. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy w złożeniach/ 104
1.1.2.2. Styk obstruentalny między członami wyrazów złożonych/ 140
1.1.3. Sandhi zewnętrzne/ 153
1.1.3.1. Styk obstruentalny na granicy międzywyrazowej. Grupy ‘obstruent bezdźwięczny + obstruent dźwięczny'/ 153
1.1.3.2. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant' na granicy międzywyrazowej/ 175
1.1.4. Obstruenty różne od в w absolutnym wygłosie wyrazu/197
1.2. Realizacje połączeń z в/ 201
1.2.1. Sandhi wewnętrzne/ 201
1.2.1.1. Grupy Tв, вT wewnątrz morfemu oraz na granicy tematu z sufiksem lub końcówką fleksyjną/ 201
1.2.1.2. Grupy вR na granicy tematu i końcówki fleksyjnej/ 209
1.2.1.3. Grupy в#T, T#в na granicy proklitycznej po przyimku lub przedrostku/ 210
1.2.1.4. Grupy в#R na granicy proklitycznej po przyimku lub przedrostku/ 212
1.2.1.5. Grupy в#T na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -та/ 217
1.2.1.6. Grupy в#R na granicy enklitycznej - granica z rodzajnikiem postpozytywnym -om, -ов, -он oraz z cząstką pytajną ли/ 218
1.2.2. Sandhi w wyrazach złożonych/ 218
1.2.3. Sandhi zewnętrzne/ 219
1.2.3.1. Grupy ‘obstruent bezdźwięczny + в'/ 219
1.2.3.2. Grupy ‘obstruent dźwięczny (różny od в) + в'/ 222
1.2.3.3. Grupy ‘в + obstruent bezdźwięczny'/ 223
1.2.3.4. Grupy ‘в + obstruent dźwięczny'/ 227
1.2.3.5. Grupy ‘в + rezonant'/ 231
1.2.4. Obstruent в w absolutnym wygłosie wyrazu/ 237
1.3. Wyniki analiz z uwzględnieniem kontekstów z в - sandhi zewnętrzne/ 238
1.3.1. Styk ‘obstruent bezdźwięczny + obstruent dźwięczny'/ 238
1.3.2. Styk ‘obstruent dźwięczny + obstruent bezdźwięczny'/ 240
1.3.3. Styk ‘obstruent dźwięczny + rezonant'/ 240
2. Weryfikacja istotności zmian dotyczących sandhi w języku macedońskim przy zastosowaniu wybranych narzędzi statystyki matematycznej/ 246

Część IV
Podsumowania/ 287
1. Sandhi w języku macedońskim na tle pozostałych języków słowiańskich/ 287
2. Sandhi w języku macedońskim na tle bałkańskim/ 295

Bibliografia/ 307
Objaśnienia wybranych terminów/ 313
Wykaz skrótów i symboli/ 314
Spis tabel/ 315
Spis Ilustracji/ 328
Резиме/ 334
Summary/ 342

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Korytowska

    absolwentka filologii rosyjskiej, albańskiej i chorwackiej. Od 2002 r. adiunkt w Zakładzie Języków Słowiańskich i Bałkanistyki UMK w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej były „Grupy samogłoskowe w językach słowiańskich". Autorka licznych artykułów z zakresu fonetyki i typologii języków słowiańskich i bałkańskich oraz współautorka dwóch podręczników do nauki języka serbskiego. Czynnie uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Fonetyki i Fonologii przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się typologia i fonetyka języków Półwyspu Bałkańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji językowej współczesnej macedońszczyzny.  

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum