Wojciech Szramowski

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2759-8
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
338
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Wojciech Szramowski

Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie wszystkich podstawowych aspektów życia i działalności mieszkańców miasta Sztumu i jego przedmieść z Podzamczem włącznie. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, z podrozdziałami, zakończenia, aneksów, wykazu map, rysunków i fotografii, streszczenia niemieckiego i angielskiego oraz indeksu osób. Nie została tu szerzej poruszona kwestia funkcjonowania samego starostwa sztumskiego, którego władze rezydowały na zamku przylegającym do miasta. Wyjątek stanowić miały kwestie współpracy, współistnienia i konfliktów, które pojawiały się między starostwem i miastem głównie w związku z nieuregulowaną ostatecznie sprawą rozgraniczenia tych dwóch podmiotów prawnych na obszarze Podzamcza i woli miejskiej. W związku z tym do rozwiązania na kanwie poniższej dysertacji pozostało zagadnienie analizy zysków i strat wynikających ze zwierzchnictwa starostwa nad miastem [...]. Ramy czasowe pracy zawężone zostały do przedziału czasu ograniczonego z jednej strony lokacją miasta w 1416 r., a z drugiej strony pierwszym rozbiorem Polski, który kończył okres polskiego władztwa w Sztumie.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Wojciech Szramowski

    urodzony w Sztumie w 1973 r., kustosz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, prezes toruńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, członek Towarzystwo Naukowego w Toruniu. Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzował się z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Prus Królewskich w okresie nowożytnym. Zajmuje się także badaniami kaszuboznawczymi. Autor kilku publikacji naukowych, współredaktor dzieła autorstwa Karola Górskiego „Zarys dziejów katolicyzmu polskiego", Toruń 2008.

    Zobacz publikacje autora

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum