Marcin Łukasz Lutomierski

Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie zewnętrzne
ISBN:
978-83-231-2764-2
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
340
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Archiwum Emigracji
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marcin Łukasz Lutomierski

Mickiewicz i okolice. Tematy romantyczne na łamach londyńskich "Wiadomości" z lat 40. i 50. XX wieku

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest próba uporządkowania, opisania i zinterpretowania tematów romantycznych na łamach „Wiadomości" - jednego z najważniejszych czasopism powojennej emigracji. Tematami romantycznymi nazywam różnorodne zagadnienia związane przede wszystkim z biografiami i twórczością romantyków, dziejami Wielkiej Emigracji oraz stylami zachowań romantycznych. Głównym motywem podjęcia tej rozprawy jest fakt, że tak rozumiane tematy romantyczne są stale obecne na łamach londyńskiego tygodnika: w omawianym okresie trudno byłoby wskazać numer pisma bez jakichkolwiek odwołań do romantyzmu.

Fragment rozdziału 1

 Nominacja do Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (Londyn) w kategorii: najlepsze opracowanie naukowe roku 2012 dotyczące kultury i literatury na emigracji (2013).

Słowo wstępne/ 9

Rozdział 1. Przedmiot i metoda/ 11

Charakterystyka źródeł oraz sposoby ich badania/ 11
Cele i ramy czasowe pracy/ 18
Druga Emigracja/ 19
„Polski Londyn"/ 24
Problemy terminologiczne/ 30
Stan badań/ 33

Rozdział 2. Romantyzm w publicystyce i eseistyce.

Świadectwa odbioru/ 37
Wstęp/ 37
Wypowiedzi o współczesnej emigracji polskiej/ 40
Szkice i artykuły na temat romantyzmu/ 46
Emigracyjne i krajowe publikacje poświęcone romantyzmowi/ 67
Wypowiedzi krytycznoliterackie/ 92
Podsumowanie/ 106

Rozdział 3. W kręgu zagadnień edytorstwa dzieł romantyków/ 111

Wstęp/ 111
Bieżące przedsięwzięcia wydawnicze/ 112
Edycje dzieł/ 118
Wybory pism/ 125
Edytorzy, redaktorzy, wydawnictwa/ 135
Antologie i broszury/ 146
Przedmowy i posłowia/ 151
Formy upowszechniania/ 158
Edycje krajowe/ 163
Edytorskie varia/ 164
Podsumowanie/ 180

Rozdział 4. Tematy romantyczne w utworach literackich i paraliterackich/ 183

Wstęp/ 183
„Kraj lat dziecinnych" w poezji/ 192
Wobec martyrologii/ 220
Wiersze o życiu i twórczości romantyków/ 229
Wojna i okupacja w tekstach prozatorskich/ 248
Wspomnienia z łagrów/ 253
Pozostałe nawiązania do romantyzmu/ 259
Opinie krytyków i publicystów/ 262
Podsumowanie/ 271

Rozdział 5. „Wiadomości" i style zachowań romantycznych 275

Wstęp/ 275
Wspomnienia i przeszłość/ 282
Obchody rocznicowe/ 289
Sprzeciwy i potępienia/ 298
Podsumowanie/ 309

Uwagi końcowe/ 315

Wykaz ilustracji/ 323

Bibliografia/ 325

Summary/ 325

  • prof. Zbigniew Chojnowski

    Lutomierski penetruje ruch wydawniczy emigrantów, ich utwory literackie, wywiady, listy, wspomnienia, w których, obok publikacji prasowych, krystalizowały się „tematy romantyczne”. Świetnie orientuje się w procesach i zdarzeniach pozaliterackich, w kształtowaniu się opisywanej problematyki. […] Książka jest cenna ze względu na faktografię i uporządkowanie niebagatelnego wycinka życia literackiego emigracji. Cechuje się rzetelnością w opracowywaniu materiału. Realizm poznawczy sprawia, że „tematy romantyczne” są zreferowane nieromantycznie.
    Fragment recenzji: Londyn romantyczny, "Forum Akademickie" 2012, nr 10, https://prenumeruj.forumakademickie.pl/recenzje/londyn-romantyczny/

  • prof. Mariusz Zawodniak

    [...] Książka Marcina Lutomierskiego to bardzo rzetelna publikacja, omawiająca zagadnienia nierozpoznane dotąd w takim stopniu i w takim zakresie w literaturze przedmiotu, jest więc autorskim wkładem Lutomierskiego w rozwój badań nad powojenną emigracją londyńską, a zwłaszcza nad funkcjonowaniem jej czołowego pisma, jakim były londyńskie „Wiadomości". [...] Fragment recenzji wydawniczej.

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum