Maria Wincławska (red.)

Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2861-8
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
504
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Maria Wincławska (red.)

Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania

[…] mimo swej atrakcyjności partie oraz systemy partyjne pozostają w gruncie rzeczy niezwykle trudnym przedmiotem badań. Gruntowna i wszechstronna analiza funkcjonowania wspomnianych podmiotów życia politycznego wymaga bowiem nie tylko odniesienia się do konkretnego czasu historycznego oraz bieżącej sytuacji, ale także próby ukazania ich dynamiki i perspektyw rozwojowych, która uwzględniałaby dokonujące się przeobrażenia kulturowe i społeczne.

W tym kontekście zasadna wydaje się zrodzona w toruńskim środowisku politologicznym inicjatywa przygotowania monografii, która podejmując próbę określenia i scharakteryzowania dylematów rozwojowych partii politycznych u progu XXI wieku ukazywałaby je jednocześnie na szerokim tle współczesnych przeobrażeń politycznych, społecznych i cywilizacyjnych.

[…] Atutem publikacji jest jednak przede wszystkim ujęcie wielopłaszczyznowe. Autorzy artykułów skoncentrowali się bowiem nie tylko na analizowanych z reguły aspektach organizacyjnym, instytucjonalno-prawnym i ideowym, ale także odnieśli się w swych rozważaniach do kulturowo-cywilizacyjnych i społecznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnych partii politycznych, wskazując zarazem na stojące przed nimi w tym zakresie wyzwania.

 Michał Strzelecki
Fragment „Zamiast wstępu. O współczesnych partiach politycznych subiektywnych uwag kilka”

Michał Strzelecki: Zamiast wstępu. O współczesnych partiach politycznych subiektywnych uwag kilka / 9

Teoretyczne aspekty funkcjonowania partii politycznych

Jarosław Macała
Partie polityczne w świecie postpolityki / 21
Radomir Miński
Oligarchiczny charakter partii politycznych w ujęciu Roberta Michelsa / 45
Maciej Hartliński
Przywództwo partyjne w kontekście współczesnych badań nad partiami politycznymi. Przegląd badań publikowanych w „Party Politics” w latach 1995–2010 / 75
Beata Kosowska-Gąstoł
Zmiany w programach i strukturach partii politycznych pod wpływem globalizacji / 101

Wokół ideowego oblicza partii politycznych

Ewa Skrabacz
Słowa, słowa, słowa – dokumenty programowe polskich partii politycznych / 133
Anna Pacześniak
Oblicze ideowe polskich partii politycznych w świetle badań kadr średniego szczebla / 157
Joanna Sanecka-Tyczyńska
Konserwatywne inspiracje myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości / 181

Partie polityczne w wyborach

Ewelina Kancik
Budowanie wizerunku – strony internetowe polskich partii politycznych / 207
Łukasz Kubisz-Muła
Polskie partie polityczne w wyborach samorządowych – udział, strategie, wyniki i perspektywy / 229
Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Partyjni czy bezpartyjni? Wyniki bezpośrednich wyborów prezydentów miast w Polsce / 259

Uwarunkowania i aspekty funkcjonowania polskich partii politycznych

Anna Tarnowska
System partyjny II RP – kilka uwag o podstawie prawnej i wybranych aspektach funkcjonowania / 283
Maria Wincławska
Relacje na szczeblu centralnym między krajowymi organami partii a jej reprezentacją parlamentarną / 311
Andrzej Hoehle
Analiza aktualnej kondycji Prawa i Sprawiedliwości oraz możliwe kierunki rozwoju ugrupowania w najbliższych latach / 333
Kamil Kalinka
Struktury organizacyjne Prawa i Sprawiedliwości / 359

Partie i systemy partyjne współczesnej Europy Zachodniej
Piotr Podemski
Od Pierwszej do Drugiej Republiki – mechanizmy transformacji włoskiego systemu partyjnego / 379
Agnieszka Nitszke
Model organizacyjny partii politycznych w państwach federalnych. Analiza porównawcza na przykładzie państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Szwajcaria, Austria) / 407
Adam Hołub
Koncepcja „czterech filarów” – niemieckie partie radykalne w działaniu. Zarys problemu / 435
Łukasz Jakubiak
Zjawisko prezydencjalizacji partii politycznych we francuskim systemie partyjnym / 449
Izabela Kaps a
Ewolucja statusu politycznego Liberalnych Demokratów w brytyjskiej Izbie Gmin (1988-a2011) / 471

Notki o autorach / 501

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum