Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.)

Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2941-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
314
Typ okładki:
miekka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miekka

Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.)

Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Kategoria produktu:

Artykuły zawarte w recenzowanej pracy w kompetentny naukowo, a zarazem interesujący sposób odnoszą się do przebiegu kampanii poprzedzających polskie wybory prezydenckie i samorządowe w 2010 roku. Zwraca uwagę trafny dobór tematyki poszczególnych artykułów, umożliwiających wieloaspektową analizę przedsięwzięć kampanijnych realizowanych przez podmioty rywalizacji politycznej zarówno na szczeblu ogólnokrajowym (wybory prezydenckie), jak i lokalnym (wybory samorządowe). Wysoko należy ocenić fakt, że w pracy znajdujemy także naukowo ważne refleksje oceniające rolę środków masowego komunikowania we współczesnych polskich kampaniach wyborczych. Poziom naukowy analiz badawczych, sposób formułowania wniosków oraz szeroki wachlarz wykorzystanych metod i technik badawczych wskazują na bardzo dobre opanowanie warsztatu naukowego. Szczególnie należy podkreślić miejętność zachowania niezbędnego dystansu do podejmowanej problematyki, dzięki czemu otrzymaliśmy w pełni dojrzałą naukowo pracę, w  znaczący sposób wzbogacającą polską literaturę poświęconą rywalizacji politycznej, komunikowaniu politycznemu oraz marketingowi politycznemu.

Wstęp /     7

Część 1. Media tradycyjne w kampanii 2010 roku

Łukasz Kubisz-Muła
Debaty prezydenckie. Jarosław Kaczyński – Bronisław Komorowski w badaniach natychmiastowej reakcji / 13
Łukasz Wojciechowski
Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa / 35
Piotr Lewandowski
(Nie)spokojny sen Lecha Kaczyńskiego o wypełnienie testamentu politycznego. Między prawdą a mitem / 51
Andrzej Hoehle
Kampania prezydencka 2010 roku w wysokonakładowych dziennikach ogólnopolskich / 79

Część 2. Reklama polityczna w wyborach 2010 roku

Małgorzata Adamik-Szysiak
Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta RP w spotach wyborczych w 2010 roku / 107
Joanna Kobylska
Wizualne techniki perswazji w wybranych spotach wyborczych. Wybory prezydenckie 2010  / 133
Radosław Kubicki
Kampania, reklama i program kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w 2010 roku  / 151
Jakub Przewoźnik
Ulotka jako powszechna forma reklamy wyborczej na wybranym przykładzie z kampanii samorządowej 2010 roku  / 171

Część 3. Zachowanie wyborców i wybieranych w elekcji samorządowej 2010 roku

Wojciech Peszyński
Zjawisko prezydencjalizacji kampanii samorządowych. Przykład wyborów 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim / 203
Arkadiusz Fordoński
Hasła kampanii w wyborach samorządowych 2010 – błędy konstrukcyjne i niedostosowanie przekazu / 229
Maciej Drzonek
Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w Szczecinie w 2010 roku / 247
Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Teoretyczne uwarunkowania oraz empiryczne konsekwencje frekwencji wyborczej na przykładzie subregionu ciechanowskiego / 275
Iwona Barszczuk, Paweł Siring
Prawo a rzeczywistość. Wybory samorządowe 2010 roku w Opolu w kontekście naruszania prawa wyborczego / 297

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum