Beata Bilicka (red.)

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3019-2
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
236
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Beata Bilicka (red.)

Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury

Kategoria produktu:

Refleksja nad zagadnieniami prezentowanymi przez Autorów recenzowanej publikacji wskazuje na konieczność wychowania zwłaszcza młodego pokolenia do wartości oraz odbudowania podstaw antropologicznych, które opierając się na prawdzie o człowieku, założą fundament integralnego wychowania. W recenzowanym opracowaniu podjęto aktualne i ważne problemy wyrastające nie tylko z teorii, ale również z codziennych doświadczeń współczesnego człowieka. Aktualność podjętych zagadnień oraz uwzględnienie kwestii związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, stosunkowo mało znanych w kręgach nauczycielskich i pedagogicznych, stanowi dodatkowy walor omawianej książki.

Równocześnie warto zauważyć, iż Autorzy pomimo omawiania zagadnień głównie dotyczących cyberprzestrzeni, co niosło za sobą konieczność stosowania terminologii informacyjnej, posługiwali się językiem zrozumiałym i komunikatywnym, dzięki czemu książka staje się dostępna nie tylko dla specjalistów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również nauczycieli, wychowawców, katechetów, duszpasterzy i rodziców. Ze względu na znaczenie podejmowanych tematów, jak i ciekawy sposób ich przedstawiania niniejsze opracowanie powinno być wręcz lekturą obowiązkową dla wszystkich osób podejmujących proces wychowania młodego pokolenia w XXI wieku.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Józefa Stali

Wykaz skrótów / 7

Słowo wstępne / 9

Bronisław Siemieniecki
Media a patologie we współczesnym świecie / 15

Agnieszka Siemińska-Łosko
Nowoczesne technologie informatyczne w uczeniu i nauczaniu (w szkole) – ujęcie teoretyczne i praktyczne / 41

Dorota Siemieniecka
Twórczość człowieka – pomiędzy realnością a wirtualnością / 75

Marcin Idzikowski
Internet jako nowa forma komunikacji / 113

Beata Bilicka
Katecheza wobec zagrożeń Internetu / 149

Jerzy Bagrowicz
Chrześcijańskie wychowanie personalistyczne / 169

Elżbieta Osewska, Józef Stala
Założenia i uwarunkowania wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym / 183

Krzysztof Pilarz
Etyka – pogranicze światów Człowieka i Maszyny? / 215

Noty o autorach / 229

Summary / 233

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum