Iwona Imańska

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2999-8
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
464
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

58,00 zł

miękka

Iwona Imańska

Per medium auctionis. Aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII - XVIII w.)

Kategoria produktu:

„Autorka podjęła się trudnego dzieła systematycznego opracowania najważniejszych kwestii związanych z tą formą handlu księgarskiego i usytuowania jej nie tylko w procesie bibliologicznym, ale i w uwarunkowaniach społeczno-politycznych i kulturalnych regionów, całej Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, a także na tle poczynań europejskich w tym zakresie. (…) Publikacja (…) w znacznym stopniu uzupełnia wiedzę o funkcjonowaniu rynku książki w Rzeczypospolitej w okresie staropolskim. Dokumentuje, wydobywając z tekstów źródłowych istotne elementy ważne dla historii księgarstwa, drukarstwa, piśmiennictwa, nauki i kultury dawnej Polski. Bogaty materiał krytyczny towarzyszący wywodom autorki, pozwolił sprostować wiele nieścisłości chronologicznych i faktograficznych z zakresu kultury książki. Otrzymaliśmy dojrzałą publikację po raz pierwszy ujmującą całościowo i dogłębnie problemy funkcjonowania aukcyjnego rynku książki w rzeczywistości polskiej z licznymi odwołaniami do europejskiej”.

 Z recenzji prof. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew

Uwagi wstępne  /  9

Rozdział I
Aukcje książek w Europie: początek i rozwój / 23

Rozdział II
Pierwsze aukcje książek na ziemiach polskich / 45
1. Prusy Królewskie w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku / 45
2. Aukcje książek w Gdańsku od roku 1672 do końca XVIII wieku / 58
3. Toruń, Elbląg i pozostałe miasta regionu jako ośrodki licytacji książek / 78

Rozdział III
Książki na aukcjach w pozostałych miastach / 119
1. Dublety z Biblioteki Załuskich i inne zbiory licytowane w Warszawie / 119
2. Aukcje książek w Krakowie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu i w innych miastach / 137

Rozdział IV
Przebieg licytacji książkowych / 161
1. Licytatorzy i inne osoby zaangażowane w przeprowadzenie aukcji książek / 161
2. Przepisy regulujące przebieg aukcji książek / 172
3. Katalogi aukcyjne / 187
4. Miejsce aukcji, tryb sprzedaży / 235

Rozdział V
Charakterystyka oferty aukcyjnej / 257
1. Księgozbiory prywatne / 258
2. Aukcje tak zwanych zbiorów anonimowych / 288
3. Aukcje o proweniencji księgarskiej / 294
4. Dublety z bibliotek instytucjonalnych / 301

Rozdział VI
Popularność aukcji / 309
1. System informacji o aukcjach książek / 309
2. Ceny aukcyjne, pozycje niesprzedane / 322
3. Środowisko uczestników aukcji / 340

Zakończenie / 375
Bibliografia / 383
Spis ilustracji / 433
Indeks osób / 437

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum