Dariusz Poliński

Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3044-4
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
214
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

74,00 zł

miękka

Dariusz Poliński

Pień. Siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej

Kategoria produktu:

„[…] budownictwo obronne Zakonu oglądane jest najczęściej przez pryzmat wielkich budowli murowanych. Na tym tle budowle drewniano-ziemne, jak ta prezentowana na stronach opracowania, nie znajdują w literaturze przedmiotu należnego im miejsca. Prezentowana przez D. Polińskiego budowla to jedna spośród nadal nielicznych przebadanych siedzib krzyżackich niższego rzędu. Autor formułuje wiele interesujących pytań związanych z analizą tej grupy obiektów […]. Podjął też trud poszukiwania podobnych założeń na terytoriach daleko wykraczających poza problematykę badań regionalnych. […] Zaletą opracowania jest pełna, co nieczęsto się zdarza, publikacja źródeł kultury materialnej. W ten sposób zyskujemy kapitalną podstawę do badań nad poziomem życia codziennego krzyżackiego urzędnika na prowincji, wyposażenia dworu […]. Interesująca jest też podjęta próba rekonstrukcji formy dworu oraz jego cech szczególnych, takich jak próby palowania fundamentów celem zachowania właściwej statyki konstrukcji. Te i wiele innych danych dostarcza trwałych podstaw do dalszych badań, a zarazem tworzy dogodną płaszczyznę do szerszych studiów porównawczych. […] Bogata literatura przedmiotu – jaką zamieszczono w bibliografii, analityczne aneksy – to dodatkowe atuty tego opracowania”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Andrzeja Buko

Od autora / 7
1. Zagadnienia wstępne / 9
1.1. Problematyka, cel i zakres pracy / 9
1.2. Układ pracy / 12
2. Środowiska fizjograficzne / 15
3. Pień w czasach panowania krzyżackiego w świetle przekazów pisanych /19
3.1. Okres przed powstaniem prokuratorstwa krzyżackiego / 19
3.2. Prokuratorstwo krzyżackie / 20
3.3. Własność rycerska / 24
3.4. Sieć parafialna / 24
3.5. Szlaki handlowe i komunikacja / 28
4. Średniowieczny Pień w literaturze przedmiotu / 31
5. Dzieje badań archeologicznych w miejscowości Pień / 35
6. Archeologiczne badania terenowe siedziby krzyżackich prokuratorów w Pniu – struktury i obiekty nieruchome / 41
6.1. Założenie obronne (grodzisko, stanowisko 1) / 41
6.1.1. Kopiec (człon A) / 42
6.1.2. Podgrodzie (człon B) / 64
6.1.3. Droga na podgrodzie / 66
6.1.4. Fosa / 68
6.2. Osada przygrodowa/folwark (stanowisko 2, człon C) / 68
6.3. Bezpośrednie zaplecze (stanowiska 9 i 11) / 72
7. Źródła ruchome z badań założenia obronnego w Pniu (stanowisko 1) /75
7.1. Naczynia ceramiczne / 75
7.1.1. E gzemplarze stalowoszare (GT V) / 76
7.1.2. E gzemplarze ceglaste (GT IV) i ceglaste szkliwione (GT IVa) / 85
7.1.3. Ceramika tradycyjna (GT III)/ 92
7.1.4. Inne grupy techniczne / 94
7.1.5. Specyfika zbioru ceramiki naczyniowej z dworu krzyżackiego w Pniu / 95
7.2. Kafle / 98
7.3. Dachówki / 103
7.4. Żelazny osprzęt budowli na kopcu / 107
7.5. Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie / 128
7.6. Narzędzia / 148
7.7. Elementy ubioru / 149
7.8. Numizmaty / 153
7.9. Wyroby szklane / 154
7.10. Inne przedmioty / 157
8. Siedziba krzyżackich prokuratorów w Pniu w świetle badań archeologicznych / 159
8.1. Gospodarka zwierzętami w krzyżackim prokuratorstwie w Pniu oraz elementy lokalnego środowiska
w świetle badań archeozoologicznych / 159
8.2. Budynek mieszkalno-obronny (dwór) krzyżackich prokuratorów w Pniu i jego chronologia / 168
9. Siedziba prokuratora krzyżackiego w miejscowości Pień na tle podobnych założeń / 179
10. Podsumowanie / 183
 
Bibliografia / 185
Spis rycin / 203
Spis tabel / 209
Pień. The Teutonic Order Procurator‘s Headquarters in Chełmno Land. Summary / 211
Aneks I: Katalog późnośredniowiecznych nawarstwień kulturowych (na płycie CD)
Aneks II: Katalog późnośredniowiecznych zabytków wydzielonych (na płycie CD)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Dariusz Poliński

    Profesor nadzwyczajny w Instytucie Archeologii UMK. Specjalizuje się w archeologii historycznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim problematyki związanej z późnym średniowieczem, głównie zasiedlenia strefy pozamiejskiej, działalności osadniczej zakonu krzyżackiego, założeń obronnych oraz wytwórczości garncarskiej. Obszarem szczególnego zainteresowania jest teren dawnego państwa krzyżackiego, w tym historyczna ziemia chełmińska. W latach 2004–2009 kierował badaniami archeologicznymi średniowieczno-nowożytnego kompleksu osadniczego w miejscowości Pień koło Bydgoszczy, podczas których dokonano wielu ważnych odkryć. Jest autorem szeregu publikacji, w tym kilku książek.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum